Radar · Nyheter

Fler orosanmälningar i Göteborg

I Göteborg har orosanmälningar om barn som far illa ökat med tolv procent jämfört med förra året.

I Göteborg har orosanmälningar om barn som far illa ökat med omkring tolv procent under 2018 jämfört med året innan, skriver Göteborg Direkt.

Stadsdelen Angered sticker ut med överlägset flest under 2018, 4 151 orosanmälningar, en ökning med 32 procent jämfört med året innan.

– Trenden anses finnas i hela landet. Möjliga förklaringar som ofta nämns är att det numera är fler personer som anmäler misstanke om att barn far illa på grund av att de utsätts för våld, vilket i sin tur kan bero på skärpta regler år 2014, säger Britta Timan vid stadsledningskontoret i Göteborg, till nyhetssajten.

En annan förklaring kan vara ett ökat samarbete mellan socialtjänst, polis och skola.