Radar · Nyheter

Liberalerna försvarar höjning av månadskortet

Avtalet med Västra Götalandsregionen har sagts upp, vilket innebär att subventionen på 130 kronor för månadskortet till Göteborgs resenärer slopas.

Göteborg säger upp avtalet med Västra Götalandsregionen, vilket innebär att stadens subvention av månadskortet avskaffas. Därmed blir månadskortet 130 kronor dyrare för Göteborgs resenärer. ”De som tycker att det är dyrare kan gå eller cykla istället” säger Axel Darvik (L), ledamot i kommunfullmäktige.

Nu har alliansstyret i Göteborg sagt upp avtalet med Västra Götalandsregionen som bland annat innebar att Göteborg subventionerade månadskortet på kollektivtrafiken med 130 kronor. Det kommer att leda till en höjning av månadskortet från 640 kronor till 770 kronor från och med 1 september. Detta oroar Miljöpartiets gruppledare, Karin Pleijel (MP) – En så stor höjning innebär att färre kommer åka kollektivt. Det är upprörande att alliansen säger att vi ska säkra klimatmålen och samtidigt ökar priserna i kollektivtrafiken, säger hon i ett pressmeddelande.

Alliansen menar att detta kommer att få positiva följder. Axel Darvik (L), 2:e vice ordförande Miljö- och klimatnämnden, ser mer positivt på förändringen. Han säger att Västtrafiks nya uppdelning av kommunzoner från tre zoner istället för drygt 70 är den huvudsakliga anledningen till höjningen.

Den nya uppdelningen hade bestämts den 27 november 2018 när regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen tog beslutet. Axel Darvik tycker att det är en rimlig höjning, eftersom det behövs mer pengar för att förbättra infrastrukturen. Och att den nya zonuppdelningen kommer att locka bilförare som åker längre sträckor att åka kollektivt istället.

– De som åker mycket inom Göteborg kan uppleva att det är dyrare, men vi måste ändå satsa på att fler ska åka kollektivt även utanför Göteborg. Vi måste se till att förbättra infrastruktur och vägar, och satsa på att erbjuda bättre och snabbare trafik med flera avgångar. Det får vi inte med att sänka priserna. Priset har effekt, vi måste få in mer pengar, säger han.

I onsdags redogjorde kommunstyrelsen för hur Göteborg ska bli till en fossilfri stad, vilket innebär att fler ska åka kollektivt. Men att höjningen av priset på månadskortet skulle motverka det målet tycker inte Axel Darvik (L). Någon alternativ plan för resenärer som kommer att behöva betala extra som följd av den slopade subventionen finns inte.

– Mycket billigare kollektivtrafik gör att många gärna vill åka buss och tåg istället för att gå eller cykla. Vi vill att de som kan cykla och gå ska göra det istället för att åka buss. Vi vill också locka fler bilresenärer som åker längre sträckor att åka kollektivt istället. Färre zoner kommer att hjälpa mycket mer med det, avslutar han.

Så här ser zonindelningen ut

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV