Radar · Nyheter

Många arbetsmiljöbrister i äldreomsorgen

Mycket måste åtgärdas inom äldreomsorgen.

Sedan Arbetsmiljöverket 2017 inledde en nationell tillsyn har arbetsgivare inom äldreomsorgen fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Arbetsplatser inom både hemtjänst och särskilda boendeformer har inspekterats. Särskilt fokus har lagts på faktorer som ligger bakom de många sjukskrivningarna inom äldreomsorgen.

”Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, tempot är för högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha full koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det”, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen, i ett pressmeddelande.

Tillsynen kommer att fortsätta hela 2019.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV