Radar · Nyheter

Kulturaktiviteter kan minska risken för Alzheimers

Att lösa korsord och på andra sätt stimulera hjärnan kan minska risken att drabbas av alzheimer, enligt en ny studie.

Göteborgs universitet släppte nyligen en ny studie som utmanar människor att ägna sig åt kulturaktiviteter, inte bara för att ha något att sysselsätta sig med, utan också för att minska risken att på längre sikt drabbas av alzheimer.
Alzheimer och andra demenssjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och antalet demenssjuka stiger stadigt enligt Hjärnfonden.

Det finns numera många studier som visar hur man kan minska risken att drabbas av det. Den senaste studien har gjorts av forskare vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet. Den slår fast att kulturaktiva människor löper mindre risk att drabbas av Alzheimer.

Studien går hela 44 år tillbaka. De började med att tillfråga 800 kvinnor om hur aktiva de har varit när det kommer till fysisk aktivitet och kulturaktiviteter. Senare visade resultatet att 194 kvinnor utvecklade demens bland de som var mindre aktiva. Oftast insjuknade de mer än 30 år efter att de tillfrågats om sina aktiviteter. Däremot hade de mer fysiskt aktiva kvinnorna 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan.

Jenna Najar är läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Jenna Najar är läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Foto: Ragnhild Larsson/Göteborgs universitet

Jenna Najar, läkare och doktorand från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, säger i ett pressmeddelande att resultaten visar att hjärnstimulerande aktiviteter, som att läsa, sjunga, gå på teater eller konsert, och att vara fysiskt aktiv, som att promenera, spelar en viktig roll i förebyggandet av demens i högre åldrar.

Under studiens gång delades aktiviteterna upp på fem olika kategorier. Intellektuella aktiviteter, konstnärliga aktiviteter, manuella aktiviteter och religiösa aktiviteter. Även föreningslivet räknades som en kategori i denna studie. Inom de fem områden tillfrågades kvinnorna om hur aktiva de var.

– Kvinnor i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla demenstypen Alzheimers sjukdom än kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit, säger Jenna Najar i pressmeddelandet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV