Radar · Nyheter

Vårdpersonal utbildas i endometrios

Vården i Västra Götaland ska bli bättre på att möta patienter som lider av den smärtsamma sjukdomen endometrios. Nyligen startade man en utbildning som riktar sig till personal på vårdcentralerna.

Ungefär var tionde svensk kvinna i fertil ålder, 250 000 personer, har sjukdomen endometrios. Den innebär att livmoderslemhinnan växer utanpå livmodern, vilket kan orsaka stora besvär. Fortfarande råder det stor okunskap om endometrios inom svensk sjukvård, och i Västra Götalandsregionen startades nyligen en webbutbildning som riktar sig till personal på Närhälsans vårdcentraler.

– Syftet med utbildningen, tillsammans med andra insatser, är att kunna korta tiden från symtom till behandling och minska lidandet för den här patientgruppen, säger My Opperdoes på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Alla med endometrios märker inte av sjukdomen, men omkring 100 000 har besvär som påverkar livet. De yttrar sig ofta i mycket svår mensvärk, men personer som drabbats av sjukdomen kan också lida av till exempel djup smärta vid samlag och besvär med urinvägarna. Det kan också vara svårt att bli gravid.

Det finns behandlingsmetoder bestående av hormonbehandling och smärtstillande läkemedel som skulle kunna hjälpa de flesta personer med endometrios. Vid behov kan man också få ytterligare behandlingar mot smärta samt stöd av exempelvis en barnmorska eller fysioterapeut. Trots det tar det i dag mellan åtta och tio år att få diagnos och behandling för endometrios i Sverige.

I de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios konstaterar Socialstyrelsen att vården behöver ökad kompetens om sjukdomen, så att fler kan få behandling i tid, innan besvären riskerar att bli kroniska.

”Personal på alla vårdnivåer behöver mer kunskap om endometrios, särskilt de som möter unga. Många med endometrios får svår mensvärk i de tidiga tonåren, och det är viktigt att de blir tagna på allvar och inte tappar förtroendet för hälso- och sjukvården.”