Radar · Nyheter

Präst motsatte sig kvinnlig biskop – sparkas

Det var inte bara glada miner när Susanne Rappman för ett år sedan valdes till Göteborgs stifts första kvinnliga biskop.

En präst klagade på valet i en skrivelse till Göteborgs stift och skrev bland annat att Rappman ”aldrig kan bli andlig ledare och biskop för oss präster som företräder den klassiska ämbetssynen” eftersom hon är kvinna, rapporterar Göteborgs-Posten.

Strax innan årsskiftet beslutade Domkapitlet, det organ som bedriver tillsyn över verksamheten i stiftet, att frånta prästen rätten att utöva ämbetet.

– Det som framgår i beslutet är att han har brutit mot det löfte som handlar om att vara lojal mot biskopen och Domkapitlet. Varje präst och diakon som är vigd i Svenska kyrkan står under biskopens tillsyn. Om man säger: ”Nej, jag erkänner inte biskopen”, då har man sagt nej till den ordningen, säger Karin Burstrand från Domkapitlet till GP.

Biskop Susanne Rappman, som annars sitter som ordförande i Domkapitlet, hade anmält jäv i frågan och var inte delaktigt i beslutet – som kommer att överklagas av den berörda prästen.