Radar · Nyheter

Ministern försvarar kritiserad lagändring

Justitieminister Morgan Johansson (S) försvarar ett kritiserat lagförslag som går ut på att låta åklagare utse offentliga försvarare.

Hård kritik riktas mot ett lagförslag som går ut på att låta åklagare utse offentliga försvarare, som är deras motpart, när domstolarna har stängt. Varken advokater, domare eller åklagarna själva vill ha den förslagna lagändringen.
– Det finns inget bättre sätt att lösa det här på, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Avsaknaden av jourhavande domare innebär att det under helger kan vara omöjligt för en misstänkt person att få det stöd från en advokat som lagen garanterar. Det innebär att polisutredningar försenas när man måste vänta med att hålla förhör. I mer sällsynta fall kan det också leda till att förhör hålls utan att den misstänkte har en advokat närvarande.

Med ett nytt lagförslag vill regeringen ge åklagare i uppdrag att utse offentliga försvarare när domstolarna har stängt. Bakgrunden till ändringen är ett EU-direktiv som syftar till att stärka rättssäkerheten för misstänkta och åtalade personer.

– Det här handlar om helger, kanske några timmar för att få en försvarare på plats. Så fort man är på plats på måndag igen kan man byta försvarare om man vill det, det här handlar bara om det inledande skedet, säger Morgan Johansson.

Mats Svensson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum är inte blind för behovet av advokater, men tycker att regeringens förslag är problematiskt.

– Vi tycker i grunden att det här är en dålig idé ur ett rättssäkerhetsperspektiv, säger han och fortsätter:

– Det känns underligt att åklagare ska utse försvarare till misstänkta, som ju är deras motpart. Man får väl tänka sig att det kommer att finnas en lista med tillgängliga försvarare och då kommer åklagarna att ta den som står överst. Men domstolarna gör undantag från listan om det till exempel är ett komplicerat ärende. Det kommer vi aldrig att kunna göra utan att vår objektivitet ifrågasätts.

"Starkt negativa"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg håller inte tillbaka i sin kritik av förslaget.

– Vi är starkt negativa till det här. Den omständighet att en part utser ombud är direkt olämplig och går emot grundläggande rättsprinciper, säger hon.

Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, poängterar att problemet med att få tag på advokater som kan och vill ställa upp på obekväma tider inte alls berörs i propositionen.

– Redan i dag har polisen svårt att hitta advokater som ställer upp nattetid. Vid ett tillfälle fick polisen i Linköping ringa till 34 advokater innan någon svarade och sa att den kunde ställa upp. Anledningen till detta är bland annat att det inte finns något ordnat joursystem för försvarare nattetid.

Men Morgan Johansson (S) försvarar förslaget:

– Vi har gått igenom detta noga, det finns inget bättre sätt att lösa det här på.

"Mycket problematiskt"

I dag utses offentliga försvarare av domstolar. TT har talat med flera domare och deras ståndpunkter sammanfattas väl av Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt:

– Jag tycker att det här är mycket problematiskt. Åklagare och polis är ju motpart till den som misstänkt i ett brottmål. Och om man befinner sig i en situation där man skyndsamt måste ha en försvarare så är det ju ganska allvarlig brottslighet det handlar om.

Såväl Anne Ramberg som Mats Svensson framhåller att man i stället borde undersöka möjligheten att inrätta en central funktion där en jourhavande domare kan utse offentliga försvarare oavsett var i landet den misstänkte befinner sig. Thed Adelswärd motsätter sig inte ett sådant förslag:

– Jag tycker att den här principen är så viktig att alla åtgärder måste prövas för att undvika det här förslaget, säger han.

Morgan Johansson hävdar dock att sådan ordning inte går att få till stånd.

– Nej, då får man ha ständigt stående domarberedskap på de här fallen och den organisationen har vi inte helt enkelt.

TT: Kan inte rättssäkerhet kräva sådant ibland?

– Det här rör sig om inledningsvis, under en mycket kort tid, för att lösa ett praktiskt problem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV