Radar · Nyheter

Kampanj ska få fler att sortera matavfallet

Staden vill utmana göteborgarna att sortera mer.

Igår startade kampanjen “Gör det inte svårare” i Göteborg. Syftet är att utmana fler göteborgsbor att sortera ut sitt matavfall för att det ska kunna omvandlas till biogas och gödsel.

Igår startade kampanjen “Gör det inte svårare”, som vill få fler göteborgare att sortera sitt matavfall. Avfallet ska sedan omvandlas till biogas, som har betydligt mindre negativ effekt på klimatet jämfört med fossila drivmedel. Restprodukterna från utvinningen av biogas blir i sin tur till biogödsel som inte påverkar jorden på samma sätt som konstgödsel gör.

Stickprover av göteborgarnas sopor har visat att en fjärdedel av det som slängs istället hade kunnat sorteras ut som matavfall. Förhoppningen är kampanjen ska bidra till att potentialen tas tillvara.

– Den som inte har möjlighet att sortera ut sitt matavfall kan prata med sin hyresvärd eller med ansvarig i bostadsrättsföreningen. Att sortera ger inte bara lägre kostnader, man gör också en enkel, men värdefull, insats för miljön, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på förvaltningen kretslopp och vatten, i ett pressmeddelande.

Kampanjen pågår under vecka 8 och 9.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV