Zoom

”Fler behöver träda fram och ta ansvar”

Det nya partiet Vändpunkt är en välbehövlig röst i debatten enligt vissa, ett överflödigt alternativ enligt andra. Syre Göteborg mötte upp en av grundarna, Göteborgsforskaren Sofie Hellberg, för att höra vad som fått henne att engagera sig.

Förra veckan dök ett nytt parti upp på den svenska politiska kartan: Vändpunkt.

“Vi förenas i en vilja att agera, att inte stillatigande se på när världen går mot klimatkatastrof och sociala och ekonomiska klyftor växer sig så djupa att de hotar tilliten och sammanhållningen i samhället.”, skrev partiets representanter, med före detta miljöpartisten Carl Schlyter i spetsen, i en första debattartikel i Dagens nyheter.

En av Vändpunkts grundare är Sofie Hellberg från Göteborg. Hon arbetar till vardags som forskare på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, där hon nyligen fått en fast tjänst som lektor i freds- och utvecklingsforskning.

– Jag har suttit så många år och känt en stor frustration kring utvecklingen, dels på klimatområdet och dels när det gäller de sociala frågorna. Jag vill verkligen vara med och försöka skapa ett utrymme i politiken för de här frågorna, säger hon över en kaffe på ett lokalt hak i Majorna.

Rent privat är det inte en ideal situation att börja engagera sig i något nytt, säger hon och pekar på barnvagnen där sex månader gamla sonen ligger och sover. Dessutom har hon nyss fått en fast tjänst på universitetet.

– Men jag har längtat efter ett sådant här initiativ och det är en viktig tid nu. Varje dag ser vi hur utvecklingen går åt fel håll, med ökande rasism och populism.

Stort steg att engagera sig i partipolitiken

Sofie Hellberg har tidigare varit politiskt aktiv inom Miljöpartiet, men det ”ligger långt borta nu”. Att på nytt engagera sig i partipolitik är ett stort steg för en inbiten akademiker.

– Att sitta här nu är en ny situation för mig; i mitt arbete är det alltid jag som gör intervjuerna. Men jag tycker verkligen att det känns spännande, och lite skrämmande.

I Sverige är man ganska rädd att gå in i politiken från akademiskt håll, säger hon, eftersom man riskerar att förlora kredibilitet. Samtidigt uttrycker många forskarkollegor samma sorts frustration som hon själv.

– Jag tycker att fler behöver träda fram och ta ansvar för den politiska utvecklingen om man känner sig bekymrad, och det vet jag att väldigt många gör.

Vill inte konkurrera

Vändpunkts introduktion i det svenska partilandskapet har mötts av skilda reaktioner. Ett välbehövligt och efterlängtat initiativ säger vissa, medan andra menar att det splittrar väljarbasen och skapar onödig konkurrens om de rödgrönrosa väljarna. Men Vändpunkt är inte här för att konkurrera, säger Sofie Hellberg.

– Att göra politik för oss är inte bara att försöka ta positioner, utan i mångt och mycket att försöka flytta debatten. De här frågorna som måste ta större plats i den svenska politiken.

Hon tycker också att Vändpunkt kan fylla en lucka med sin systemkritik.

– Det är viktigt att det finns ett alternativ som presenterar lösningar utanför det neoliberala systemet. Nya ekonomiska och demokratiska modeller måste till, vi kan inte lösa problemen inom samma system som har skapat dem.

Vändpunkt-medlemmarna Thomas Hahn, Ylva Lundkvist Fridh, Kjell Johansson och Carl Schlyter under en pressträff i Stockholm
Vändpunkt-medlemmarna Thomas Hahn, Ylva Lundkvist Fridh, Kjell Johansson och Carl Schlyter under en pressträff i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tänka nytt kring medborgarens roll

Partiet kan också spela en viktig roll när det gäller att skapa politiskt hopp hos människor, menar hon.

– Vi måste tänka nytt kring inflytande och medborgarens roll i samhället, och hitta andra sätt att ta tillvara människors idéer och kraft. Idag har vi en ganska stor klyfta mellan förtroendevalda och väljare, och det är inte en väg framåt i tider när populismen frodas.

Bland Vändpunkts medlemmar finns Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets, alla tidigare Miljöpartister som gjort sig kända för att öppet kritisera Miljöpartiets kompromissande i regeringsställning. Hur kompromissvänligt Vändpunkt kommer att vara är upp till medlemmarna, säger Sofie Hellberg.

– Det ska inte skapas en stor klyfta mellan partistyrelsen och medlemmarna, utan medlemsrepresentanter i styrelsen har yttranderätt och förslagsrätt, och kan tvinga fram en medlemsomröstning om de är missnöjda med något som styrelsen beslutat. Det är den bärande tanken för det organisatoriska.

"Det behövs en ny syn på vad mening är"

Vändpunkts närmaste mål är att samla in 1 500 namnunderskrifter innan den 28:e februari, för att kunna registrera sig som parti och kandidera till EU-parlamentet. I söndags stod Sofie Hellberg tillsammans med bland annat partikollegan Valter Mutt på Järntorget med listor. Reaktionerna var positiva, säger hon – vissa hade åkt dit enbart för att för att sätta sitt namn på listan.

Vilken typ av samhälle är det du försöker “sälja in” till väljarna?

– Ett mer tillåtande, lugnare och mer socialt samhälle, där vi får större utrymme att göra det vi vill med våra liv. Det är tydligt att det behövs, för det finns så många människor som mår dåligt i dagens samhälle. Det behövs en ny syn på vad mening är och vad vi ska göra här.

Ett radikalt annorlunda samhälle är alltså målet, men vilka medel Vändpunkt vill använda är fortfarande delvis oklart.

– Vi måste bryta den här utvecklingen och vi har lanserat ett antal reformer för att uppnå detta. Politikutveckling återstår givetvis i det här tidigare skedet och vi har många idéer, men det kommer också vara upp till medlemmarna att besluta om vilken politik vi ska föra. Det här initiativet ska inte drivas uppifrån.

Hur pratar man om abstrakta idéer som förändrade samhällssystem och nya ekonomiska modeller med människor på Järntorget?

– Jag tror att det finns en förståelse bland väljarna för att det vi håller på med nu inte är hållbart, framför allt när det gäller klimatfrågan. Motståndet finns någon annanstans, tror jag. Det är det ekonomiska och politiska etablissemanget snarare än folket som står i vägen för en förändring.

Till sist: vad tror du om EU-valet?

– Det är väldigt tufft att få ett mandat, men inte omöjligt. Jag tror att vi har en chans.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV