Radar · Nyheter

BO kräver lagändring för att barn ska slippa vräkning

Allt fler barn blir av med sina hem.

Antalet vräkta barnfamiljer ökar igen. Målet att inga barn ska vräkas har inte uppnåtts.
– Det krävs kraftfulla åtgärder, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Sedan 2008 har det funnits ett mål att minska antalet vräkningar där barn är inblandade till noll, och ända fram till 2018 har antalet vräkta barnfamiljer minskat. Men nu har den positiva trenden brutits.

Förra året berördes 448 barn i samband med 247 vräkningar i hela Sverige. Det är en ökning med 36 ärenden jämfört med 2017. Då drabbades 392 barn.

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, tycker att trendbrottet är mycket allvarligt.

– Barn har rätt till en bostad. Nollvisionen är inte uppfylld på tio år. Man måste följa upp hur och varför barn vräks, och jobba uppsökande för att förebygga, säger hon.

– Vi ser att den allra vanligaste orsaken är obetald hyra, och att den obetalda skulden vid ansökningstillfället är 10 000 kronor eller lägre i 38 procent av fallen. Men vi vet inte säkert vad ökningen av vräkningar där barn berörs beror på, men vi ska undersöka det, säger Kim Jonsson, kommunikatör inom förebyggande verksamhet hos Kronofogden.

Krävs lagskärpning

Elisabeth Dahlin tycker att det är bra att Kronofogden nu ska ta reda på varför vräkningarna ökar. Men hon tycker också att lagen behöver skärpas för att stoppa barnfamiljsvräkningarna.

– Konsekvenserna för barn är så allvarliga, hela deras värld slås i spillror. De måste byta skola och kamrater. Det behövs en skärpning i socialtjänstlagen om uppsökande verksamhet för att förebygga att barn vräks. Man måste vara väldigt tydlig i lagen, säger Elisabeth Dahlin.

Antalet vräkningar totalt sett, även i ärenden då inte barn varit inblandade, har också ökat under 2018. De verkställda vräkningarna ökade från 1 938 till 2 022.