Radar · Nyheter

Staden vill minska byggavfallet

Göteborg stad har i samarbete med aktörer inom byggbranschen startat ett nytt projekt för att minska avfallet. Bland annat ska man ta fram förslag på upphandlingskrav som ska öka det cirkulära tänket.

I år startar ett nytt projekt i Göteborg stad som syftar till att minska mängden avfall i byggbranschen. Fokus ligger på hur upphandling kan användas som ett led i att göra bygg- och rivningsprocesser mer hållbara. I projektet samarbetar man i första hand med offentliga aktörer, och ett av målen är att ta fram förslag på upphandlingskrav.

– Vi fokuserar på offentlig upphandling eftersom det har visat sig vara ett effektivt styrmedel för att nå klimatpolitiska mål. Efter projektets slut ska vi kunna gå vidare och testa upphandlingskraven i praktiken, säger projektledaren Nina Wolf i ett pressmeddelande.

I dag står byggbranschen för ungefär en tredjedel av hela Sveriges avfall och mycket av det material som används kasseras vid till exempel renoveringar. Det gäller att istället skapa ett cirkulärt tänk i hela processen, menar Nina Wolf, exempelvis genom att material som används ska kunna monteras isär och återanvändas så mycket som möjligt.

En av aktörerna som deltar i projektet är CS Riv och håltagning.

– Jag upplever ofta att det är brist på dialog mellan den som ställer upphandlingskrav och den som ska uppfylla kraven. Det här blir en chans att skapa dialog och samverkan för hela branschen, säger företagets kvalitets- och miljöansvariga Amanda Borneke.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV