Energi

Hitta vårtecken i miljöns och vetenskapens tjänst

Snödroppar, tussilago, knoppar som brister, yrvakna bin, tranor på väg söderifrån … Om du gillar att leta efter vårtecken i naturen kan dina observationer vara till nytta för både naturvetenskap och miljövård.

Du kan bli fenologiväktare och rapportera in vårtecknen som du hittar – och så småningom tecken på andra årstidsväxlingar  till VäxtkalendernBikalendern eller Fågelkalendern. Kalendrarna drivs av Svenska fenologinätverket, vars huvudman är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Fenologi är läran om vad som händer i naturen när årstiderna växlar och studiet av hur sådant som ljuset, temperaturen och tillgången på vatten och näring påverkar detta. Kunskapen behövs dels för sin egen skull, dels inom jord- och skogsbruk, hälsovård och miljövård.

Naturens kalender behöver deltagare över hela landet, som enligt en gemensam manual samlar in vad som händer i naturen. Att alla rapporterar in på samma sätt gör att iakttagelserna blir möjliga att jämföra och därmed får de ett större värde.

Anmäler dig och läser mer om fenologiväkteriet gör du på www.naturenskalender.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV