Radar · Nyheter

Nationellt biljettsystem ingen käpp i hjulet för regionen

Hösten 2020 får kollektivtrafiken i Västra Götaland en ny zonindelning och förändrat biljettsystem.

Kort efter att Västra Götalandsregionen beslutat om ny zonstruktur och förenklat biljettsystem meddelade S, MP, C och L att de vill införa ett nationellt biljettsystem i kollektivtrafiken. Men Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden, tror inte att det kommer att påverka förändringarna i Västra Götaland.

Enligt punkt 28 i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ska Sverige få att nationellt biljettsystem som gäller för all kollektivtrafik i hela landet. En utredning om hur det ska gå till ska tillsättas nästa år och förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2022, om allt går enligt partiernas plan.

Beskedet kommer bara några månader efter att Västra Götalands regionfullmäktige beslutade om den stora zonförändringen i regionens kollektivtrafik. Dagens 70 zoner ska slås ihop till endast tre stycken och samtidigt ska biljettsortimentet bli enklare och mer överskådligt.

Ulrika Frick, ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, tror inte att det nya nationella biljettsystemet kommer att påverka de stundande förändringarna i Västra Götaland.

”Det jag kan säga är att jag har uppfattat förslaget som att det ska vara ett gemensamt betalsystem. Det vill säga prissättning och zonstrukturbeslut ligger kvar på respektive region, men som resenär ska det räcka med en app oavsett i vilken del av landet du befinner dig för att öka enkelheten och tillgängligheten för resenären att betala för sin resa. Detta har varit ett arbete som pågått länge mellan olika branschaktörer, men de har inte nått ända fram och det har också efterfrågats ett nationellt beslut för att komma vidare”, skriver hon i ett mejl till Syre Göteborg.

Enligt planen ska regionens nya zoner börjar gälla hösten 2020.