Radar · Nyheter

Justitiekanslern friar Henrik Munck (D)

Justitiekanslern har beslutat att lägga ner förundersökningen om att politikern Henrik Munck (D) ska ha efterforskat en källa. Han frias därmed från anklagelserna om brott mot efterforskningsförbudet.

Demokraten Henrik Munck står inte längre anklagad för brott mot efterforskningsförbudet, efter att Justitiekanslern ( JK) beslutat att lägga ner förundersökningen. Munck delgavs misstanke om grundlagsbrott i november förra året, bara två dagar innan han valdes in i kommunstyrelsen som biträdande kommunalråd för Demokraterna, vilket GT var först med att rapportera om.

JK-anmälan mot Munck lämnades in av trafikkontoret på Göteborgs stad. Anledningen var att Munck vid upprepade tillfällen skulle ha försökt ta reda på vem som lämnat uppgifter till en reporter på Göteborgsposten, vilket klassas som brott mot efterforskningsförbudet. Händelsen ska ha skett på ett möte med trafiknämndens presidium.

Men Justitiekanslern anser att det inte går att styrka att något brott har begåtts och lägger alltså ner förundersökningen. ”Utredningen ger inte tillräckligt stöd för bedömningen att frågorna vid nämndens sammanträde ställts i syfte att ta reda på vem som lämnat uppgifter till tidningen”, skriver man i beslutet.

Henrik Munck själv har hela tiden nekat till anklagelserna och menar att de protokollsanteckningar från presidiemötet, där frågorna om vem som lämnat uppgifter till GP finns nedtecknade, är riggade.

– Allt har baserats på felaktiga uppgifter och det enbart för att jag har kritiserat misskötseln i trafiknämnden. Detta är så allvarligt som det kan bli, säger Henrik Munck till GT efter att JK:s beslut offentliggjorts.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV