Radar · Nyheter

Fritt skolval ökar ojämlikheten

Det fria skolvalet bidrar till ökad ojämlikhet eftersom alla inte kan utnyttja det. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet där Anna-Maria Fjellman, doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, har kartlagt den geografiska utvecklingen av de svenska skolmarknaderna. Resultatet visar bland annat att elever i utsatta områden eller som tillhör olika minoriteter missgynnas och att skillnaderna mellan stad och landsbygd blir stora. Utbudet av skolor har ökat kraftigt i storstäderna och större kommuner, medan skolorna i mindre kommuner på gles- och landsbygden har blivit betydligt färre eller försvunnit helt.

− Det visar på en bekymmersam utveckling inom vårt skolsystem där tillgången till gymnasieskolor över tid koncentreras till större kommuner och storstäder, vilket är problematiskt utifrån ett likvärdighetsperspektiv, säger Anna-Maria Fjellman på GU:s hemsida.