Radar · Nyheter

Fem miljoner till mänskliga rättigheter

Under sitt senaste möte beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att fördela sammanlagt 5,1 miljoner kronor i verksamhetsbidrag inom mänskliga rättigheter för 2019. Pengarna går till föreningar som företräder hbtq-personer, de nationella minoriteterna, barns rättigheter och till paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet. Stödet är treårigt och delas ut under åren 2017-2019.

Totalt 27 föreningar delar på de dryga fem miljonerna. Den klart största summan, 1 175 000 kronor, får Funktionsrätt Västra Götaland som är en samarbetsorganisation för 57 handikapporganisationer i regionen. Sammanlagt har föreningen 54 000 medlemmar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV