Glöd · Debatt

Djurrättsrörelsen är Sveriges snabbast växande fredsrörelse

Djurens parti menar att massmedia bara visar ena sidan av myntet och att det lidande som många djur utsätts för borde uppmärksammas mer.

DEBATT Media har den senaste tiden uppmärksammat hur djurbönder hotas av militanta djurrättsaktivister. Djurens parti tar avstånd från dessa kriminella metoder från ett litet antal individer. Samhället reformerar man genom saklig debatt och politiskt opinionsarbete. Samtidigt är det viktigt att se den stora bilden: Djurrättsrörelsen är Sveriges snabbast växande fredsrörelse som är i akut behov av politisk representation.

Djurens parti tar självklart och kraftfullt avstånd från hot, såväl psykiskt som fysiskt, men ser också att massmedia har en tendens att bara visa den ena sidan av myntet. Djurens parti tänker inte snällt och tyst acceptera massdödandet av skyddslösa inom djurindustrin. Vi vill vara djurens politiska röst.

Vi ser och sörjer de över 100 miljoner djur som årligen dödas på svenska slakterier. Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människor. Vi står stolt upp för djurrätt och vill att människor ska låta bli att skada och döda andra djur.

Journalisten Magnus Linton frågar sig varför djurindustrin inte stoppas på demokratisk väg i en kulturartikel i GP, med anledning av tidningens granskning av hoten mot djurbönder. Linton skriver: ”Varje demokratisk sinnad läsare känner stark avsky för det reportagens bönder utsatts för, samtidigt som den svenska och globala köttindustrin nog skulle vara långt mer besvärad, för att inte säga skräckslagen, om klimatforskarnas moraliska påbud i demokratisk ordning gjordes till lag: blytunga skatter på allt kött, helt köttfria skolor, en snabb utslussning av fyra femtedelar av industrin.”

Svenskar blir alltmer medvetna om våldet som djurindustrin utsätter djuren för, och fler vet att djurindustrin orsakar enorm miljöförstörelse. Trots det är den fastslagna livsmedelsstrategin från de etablerade partierna att animalieproduktionen i Sverige ska öka till 2030. Det är ytterst sorgligt även ur en demokratisk synvinkel.

Söndagen den 26 maj är det EU-val. EU subventionerar svenska djurfabriker inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som slukar en stor del av EU:s budget. Djurens parti vill att subventionerna avvecklas och att styrmedel införs för att påskynda förverkligandet av framtidens växtbaserade samhälle. Våra skattepengar ska inte finansiera storskaligt djurplågeri.

Inget parti i Sverige står upp för djuren som Djurens parti gör, och samtidigt är rörelsen av djurvänner på stark frammarsch. Därför behövs Djurens parti som en högröstad demokratisk djurrättskraft i EU-parlamentet 2019.