Zoom

Räddningsmissionen vill starta ny skola i Göteborg

Räddningsmissionen har ansökt om att få starta en ny skola i Göteborg.

Göteborgs Räddningsmission har skickat in en ansökan om att starta en grundskola i ett socioekonomisk utsatt område i Göteborg.
– Vi hoppas och tror att vi som civilsamhällesorganisation kan göra en positiv förändring när det gäller elevernas studieresultat, säger Emil Mattsson, direktor på Göteborgs Räddningsmission.

Göteborgs räddningsmission skickade nyligen in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta en egen skola i Göteborg. Den ska ligga  i något av stadens socioekonomiskt utsatta områden och vara en så kallad communityskola, vilket innebär att man fokuserar på helheten kring barnen och deras familjers situation. Man samarbetar också med andra privata, offentliga och idéburna aktörer samt med akademin.

Emil Mattsson, direktor på Göteborgs Räddningsmission, tycker att det finns ett väldigt stort behov av en sådan skola.

– Det finns alltför många skolor i Göteborg idag där mindre än hälften av eleverna har möjlighet att söka vidare till en gymnasieutbildning efter årskurs 9. Detta måste vi som samhälle göra allt vi kan för att åtgärda, säger han och fortsätter:

– Med det sagt är det viktigt att poängtera att den låga måluppfyllelsen i många skolor inte är svår att förstå. En viktigt grundorsak handlar om flera decenniers segregation där vissa stadsdelar slitits isär från övriga staden. Men glädjande nog finns det skolor som trots svåra omständigheter lyckas nå långt bättre resultat än andra. Vi tror att vi tack vare vår starka vision och våra bärande värderingar har potential att skapa en sådan.

Göteborgs räddningsmission samarbetar sedan tidigare med flera skolor i Göteborg, främst kring läxhjälp
Göteborgs räddningsmission samarbetar sedan tidigare med flera skolor i Göteborg, främst kring läxhjälp. (Bilden är tagen på en annan skola.)Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skola mitt i byn

Göteborgs Räddningsmission har de senaste åren drivit några projekt i samarbete med grundskolor i Biskopsgården och Lövgärdet med fokus på läxhjälp. Tanken är att den nya skolan ska ha en viktig funktion genom att också försöka stärka elevernas familjer. Målet är att den ska bli en ”skola mitt i byn” där samverkan med andra aktörer kan ske under skolans tak. Insatsen kan handla om språkträning för föräldrar, läxhjälp för barnen, programmeringskurser för intresserade ungdomar eller skolverksamhet efter skoldagens slut.

Själva skolan kommer att ledas av erfarna lärare, men undervisningen kan också kompletteras med volontärer för att ge eleverna mer studietid. Syftet är framför allt att skapa de bästa förutsättningarna för att alla barn ska lyckas med grundskolan, vilket på lång sikt ska förstärka stadsdelarna.

– Genom vårt arbete har vi sett hur viktig skolan är för att förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. De som inte klarar en grundläggande utbildning löper mycket större risk att hamna i utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa, säger Sandra Stene, verksamhetsstrateg på Göteborgs Räddningsmission.

– Vi ser fram emot att ännu mer intensivt arbeta i Göteborgs socioekonomiskt utsatta stadsdelar, säger Emil Matsson, direktor på Göteborgs räddningsmission
– Vi ser fram emot att ännu mer intensivt arbeta i Göteborgs socioekonomiskt utsatta stadsdelar, säger Emil Matsson, direktor på Göteborgs räddningsmission.Foto: Pressbild

Tittar på Tynnered och Gårdsten

Det är fortfarande oklart i vilken del av Göteborg ska skolan vara, men målet är att vara på en stadsdel som identifieras av polisen som ett utsatt område. Tynnered och Gårdsten är områden som de just nu tittar på, och organisationen håller en dialog med politikerna kring dessa.

Senast den 30 september i år väntas Räddningsmissionen få ett besked om huruvida man får starta skolan. Om det blir ett ja från Skolinspektionen beräknas skolan att starta höstterminen 2020.

– Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska komma och lösa de problem som finns. Vår organisation har jobbat med komplexa samhällsproblem i snart 70 år, och vi tror att vi har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med. Det är en styrka att vi är en del det civila samhället som har mycket andra resurser att bidra med och att vi inte har något vinstintresse. Vi är bra på att samverka med både offentlig sektor, andra idéburna aktörer och näringslivet. Därför tror jag att vi har potential att lyckas, säger Emil Mattsson.