Radar · Nyheter

Ny S-förening pressar partiet från vänster

Daniel Suhonen, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys – och numera även styrelseledamot i Reformisterna.

En ny S-förening debuterar som partiintern vänsteropposition.
– Vi har under 20–30 år låtit samhället svälta för att privat konsumtion ska öka, säger styrelseledamoten Daniel Suhonen till TT.

I september gjorde Socialdemokraterna ett historiskt uselt val. Ambitionen för den nya socialdemokratiska föreningen Reformisterna är att skapa en starkare socialdemokrati och ett rättvisare Sverige.

”Vårt program och våra förslag är utformade utifrån denna växande oro och frustration över ojämlikhetens utbredning i samhället. Och att vårt parti, Socialdemokraternas, politik inte räcker till för att möta samhällets stora utmaningar”, står det i verksamhetsplanen som antogs vid Reformisternas konstituerande årsmöte i Stockholm i helgen.

För att nå sina mål föreslår föreningen ett omfattande reformprogram. Där ingår ny ekonomisk politik, nytt skattesystem, nytt pensionssystem, ny social bostadspolitik med mera.

Tusentals miljarder

Några exempel är skrotat överskottsmål för staten, höjd pension med 5 000 kronor i månaden för dem med lägst inkomster, 840 000 nya bostäder till 2030 och stegvis arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan.

Reformprogrammet kräver enligt Reformisternas kalkyl offentliga och privata investeringar för runt 4 000 miljarder kronor under det kommande decenniet. Av dem ska 3 600 miljarder lånas upp och resten täckas via statsbudgeten, enligt Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys:

– Vi ska i ordnad takt öka statsskulden till nödvändiga investeringar. Precis som när en familj tar ett lån för att köpa ett hus.

På plussidan bedömer Reformisterna att förslagen ökar statens intäkter med cirka tre procent av BNP årligen, vilket motsvarar runt 135 miljarder kronor per år.

– Hela det här programmet är finansierat genom att vi höjer skatter och tar bort överskottsmålet så att staten kan göra de här investeringarna, säger han.

Planerat länge

TT: Är detta en reaktion mot januariavtalet?

– Nej, absolut inte. Det kanske ser ut så, men huvuddragen i det här programmet fanns klart redan i höstas.

TT: Blir Reformisternas roll att vara en blåslampa från vänster?

– Det kommer säkert många att säga. En del av de här förslagen är naturligtvis mer ideologiska än det som synts i dagspolitiken väldigt länge. Men allt är egentligen klassisk socialdemokratisk reformpolitik, som till exempel ökat bostadsbyggande med statlig finansiering, höjda pensioner och utbyggd offentlig sektor, svarar Daniel Suhonen.

Tidigare ministrar

TT: Hur ser du på risken att detta verkar splittrande inom S-rörelsen?

– Jag hoppas att det inte gör det, utan att folk läser programmet och inser att det här ett varmhjärtat försök att ta fram en politik som i högsta grad är socialdemokratisk och som vi i all välmening tror skulle kunna stärka socialdemokratin.

– Vårt mål är att socialdemokratin 2022 ska kunna gå till val på en politik som ligger närmare de här kraftfulla reformerna än mittenpolitiken i 73-punktsprogrammet.

Formellt är Reformisterna S-förening i Stockholms partidistrikt med i dagsläget 130 medlemmar, bland dem minst två sittande riksdagsledamöter samt tidigare statsråd och tunga kommunpolitiker, enligt Daniel Suhonen. En av de förra ministrarna är Carl Tham, enligt tidningen Fokus.

Ordförande i Reformisterna är Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV