Radar · Nyheter

Inget prövningstillstånd för Västlänken

Protester när första spadtaget till Västlänken togs i maj förra året.

Högsta domstolen kommer inte att bevilja prövningstillstånd i målet om Västlänken. Detta meddelades på domstolens hemsida i fredags.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har tidigare  givit Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet. Detta överklagades av flera företag, föreningar och privatpersoner till Mark- och miljööverdomstolen, som dock beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detta beslut överklagades då i sin tur till Högsta domstolen, men även där blir det alltså stopp då Högsta domstolen har inte funnit något skäl att meddela prövningstillstånd.

”Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. ”, fastslår man i beslutet.