Radar · Nyheter

Salmonella låg bakom massdöd

Nu står klart det vad som orsakade de femtiotal kajornas död i Uddevalla i början på januari.

Koffein, saltförgiftning, oväder eller fall i sömnen. Det har spekulerats kring dödsorsaken för de femtiotal kajor som i början av året hittades i Uddevalla. Nu står det klart att fåglarna dog av salmonella.

I början av januari hittades ett femtiotal döda kajor i Uddevallas innerstad. Under de senaste veckorna har fler kajor dött och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har försökt ta reda på orsaken till massdöden. Nu står det klart att salmonella tog död på fåglarna. Enligt Henrik Uhlhorn, veterinär på SVA, ser man ibland salmonellautbrott bland så kallade ”fågelbordsfåglar”, som domherrar och gulsparvar. Men det här fallet var unikt.

– Ett så här stort lokalt salmonellautbrott bland kajor har vi inte sett tidigare, men liknande utbrott finns beskrivet bland trastar och starar utomlands, säger han.

Att förhindra liknande utbrott i framtiden kan blir svårt enligt Henrik Uhlhorn, då salmonellatypen har sitt ursprung och finns hos vilda fåglar. Men smittan kan överföras till andra djur, även människor. Därför är det viktigt att nu vara noggrann när man hanterar fåglarna.

– Döda fåglar bör tas omhand och destrueras. Om man hanterar sjuka eller döda fåglar, eller kommer i kontakt med avföring från sjuka fåglar, bör man använda handskar och tänka på god hygien. Gör man detta är risken att smittas liten, säger Henrik Uhlhorn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV