Radar · Nyheter

Nytt oljeprojekt godkänt

Nyligen godkände byggnadsnämnden ett förslag om att bygga sex nya cisterner vid Göteborgs hamn, som ska kunna lagra 400 000 kubikmeter råolja och andra oljeprodukter.

Fredrik Ternström, projektledare för hamnutveckling på Göteborgs hamn AB, säger till ETC Göteborg att bygget är en del av den gröna omställningen.

– Man kommer alltså att försöka blanda in olika förnyelsebara produkter, men det går inte att säga i dag exakt vilka produkter som kommer att lagras i just de delarna, säger han.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till projektet och tycker inte att de gröna delarna framgår tillräckligt tydligt. Även Liberalerna kräver ett grönt fokus, men röstade ändå ja till förslaget.

– Nu återstår att se vad som händer, vi kommer att följa processen hela vägen och avbryta om den inte håller vad den lovar, säger Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande i byggnadsnämnden, till ETC.

Enligt planerna ska byggstart ske under 2019 och cisternerna tas i bruk tidigast 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV