Radar · Nyheter

Kommunen behöver massanställa

Göteborgs stad har ett enormt behov av nyrekrytering av personal. Över 26 000 personer behöver anställas till år 2026, och då har inte pensionsavgångar räknats in. Det rapporterar Göteborg Direkt.

Svårigheterna med att rekrytera personal har varit kända länge och ser ungefär likadant ut över hela landet. Offentliga, framförallt kommunala, arbetsgivare har svårt att rekrytera personal.

Siffran över hur läget ser ut i Göteborg, framkom efter att stadens olika förvaltningar och bolag rapporterat in hur situationen ser ut inom sina respektive verksamheter. I dag har Göteborgs kommun omkring 55 000 anställda, så det handlar om nästintill 50 procent av personalstyrkan som nyanställas inom bara sju år.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) vill göra Göteborgs stad till en attraktivare arbetsgivare genom en satsning på skolan och på ny teknik.

– En stor satsning på digitaliserad välfärdsteknik kan utveckla arbetsprocesser och frigöra personal. Ny teknik som kan automatisera vissa arbetsuppgifter. Ta en sådan sak som dammsugning i hemmet. I stället för att en undersköterska gör det kan man installera en robotdammsugare för 1500 kronor, så har undersköterskan möjlighet att göra andra saker, beskriver han för Göteborgdirekt.

Det nytillträdda alliansstyret vill avveckla den särskilda anställningstryggheten inom kommunen, som innebär att anställda inte sägs upp vid övertalighet utan erbjuds en annan tjänst inom Göteborgs stad. Detta ska nu utredas. Flera oppositionspartier är kritiska och menar att en sådan förändring skulle förvärra den redan tuffa personal- och rekryteringssituationen.