Radar · Nyheter

Hamnen ökar efter konflikttapp

Förra året ökade antalet containrar som passerade i Göteborgs containerhamn med 17 procent från året innan. Det är dock fortfarande lägre än innan hamnkonflikten började och förra helgen strejkade Hamnarbetareförbundet återigen.

Ökningen kan mestadels förklaras med att det varit färre konfliktåtgärder under 2018 jämfört med 2017 i den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och bolaget APM Terminals som driver hamnen. Containernivåerna har trots ökningen inte återhämtat sig från 2016 års nivå.

Under året har även andelen gods som transporterats från hamnen med järnväg ökat med 13 procent. Nu transporteras mer än hälften av containrarna (398 000 av 753 000) från hamnen med tåg, åtminstone delvis.

Förra helgen gick medlemmar i Hamnarbetareförbundet och anställda på APM Terminals återigen ut i strejk efter att fackförbundet även denna gång sagt nej till de statliga medlarnas bud i konflikten. Motparten Sveriges Hamnar accepterade budet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV