Radar · Nyheter

Göteborg har värst luft i Sverige

Dubbdäck inte bara räddar liv - de tar liv också när de river upp partiklar från vägbanan som människor med känsliga lungor riskerar att andas in.

Luftföroreningarna i Göteborg är värst i Sverige. På vissa platser i staden har gränsvärdena överskridits i 25 dagar årligen. Det är bland annat Hagas mätstation där gränsvärdena av kvävedioxid har varit så höga, rapporterar Göteborgs-Posten. Även partikelnivåer är höga, det vill säga material från vägbana och däck som rivs upp i luften.

– Gällande kvävedioxid är vi nog tyvärr den stad i Sverige som har störst bekymmer. Göteborg ligger i en gryta med mycket kullar runt omkring. Stora vägar går in i dalgångarna och då tenderar luftföroreningar att ansamlas i centrala Göteborg på ett annat sätt än i till exempel Stockholm, säger Erik Svensson på miljöförvaltningen till tidningen.

Varje år dör omkring 5-7000 personer i förtid i Sverige som en följd av luftföroreningar visar bland annat uträkningar från IVL Svenska miljöinstitutet.