Radar · Nyheter

Socialnämnder brister angående våld i nära relationer

Ivo riktar kritik mot socialnämnder för bristande kompetens om våld i nära relationer.

Många av landets socialnämnder har bristande kompetens när det gäller rutiner och handläggning av våld i nära relationer. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter en granskning, rapporterar Ekot.

Skillnaderna är dock stora mellan kommunerna.

– Kommunerna har väldigt stort ansvar för personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Men det skilde sig ganska mycket mellan de olika kommunerna, vad man såg, och hur man hade hanterat ärenden, säger Gudrun Kågström Lindberg, inspektör på Ivo, som tagit fram en rapport bristande rättssäkerhet på området.

Ivo har granskat 14 kommuner i de fyra nordligaste länen och bett dem svara på frågor om bland annat skyddsbedömning, motiveringar och samtal med berörda personer och handläggningstider.

13 av de 14 kommuner hade ingen egenkontroll på området och var fjärde barnutredning tar längre tid än de fyra månader som lagen anger. Brist på kompetent personal och hög personalomsättning är ett stort problem enligt granskningen.

Liknande granskningar ska göras i flera kommuner i landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV