Radar · Nyheter

Färre depressioner bland 70-åringar

Färre 70-åringar än tidigare är deprimerade, trots att trenden i andra åldersgrupper går åt motsatt håll.

Färre 70-åringar än tidigare är deprimerade. Minskningen är tydligast bland kvinnor, som dock ännu har något fler depressioner än män. Ökad välfärd, bättre vård och uppluckrade könsroller ses som några orsaker till den positiva trenden.

Resultaten ingår i den senaste stora studien av 70-åringar som gjorts vid Göteborgs universitet, med 1 200 deltagare.

– Det går lite emot trenden i yngre åldersgrupper, där depressionerna ökar, säger Therese Rydberg Sterner, som forskar om åldrande och hälsa.

I studier av tidigare generationer 70-åringar har cirka tolv procent av kvinnorna och sju–åtta procent av männen varit deprimerade. Nu har andelen sjunkit med några procentenheter, och mest bland kvinnorna, enligt preliminära resultat från den senaste studien.

Förbättringar i samhället, och ökad medvetenhet som får fler att söka hjälp, ses som sannolika orsaker till att depressionerna minskat.

Könsroller

Men varför minskar skillnaden mellan män och kvinnor? Forskarna i Göteborg söker svar i våra könsroller, och har kommit en bit på vägen.

– Vissa personliga egenskaper som traditionellt förknippas med en feminin eller maskulin könsroll tycks påverka risken för depression.

Bland personer som är ängsliga, har grubblande personlighet eller tvivlar på den egna förmågan – allt förknippat med feminin personlighet – är depressionerna flera.

– Man kan tycka att det är självklart. Men den vetenskapliga litteraturen verkar ha en stor kunskapslucka om äldre personer, könsroller och depression, säger Therese Rydberg Sterner.

Skillnad bland tvivlare

Bland dem som tvivlar på den egna förmågan finns också en skillnad. Det är bara hos kvinnor man ser sambandet med fler depressioner. Männen verkar inte beröras, som grupp betraktade.

Personer med egenskapen ”god förmåga att lösa problem” har däremot färre depressioner än genomsnittet. Det är en egenskap som traditionellt förknippas med maskulinitet.

Äldreforskarna i Göteborg framhåller dock att man absolut inte vill stärka stereotyper om kön.

– Egenskaperna i sig själva är viktigare än att hänföra dem till en viss könsroll. Men vi vill undersöka hur biologiskt och socialt kön samspelar i risken för depression, säger Therese Rydberg Sterner.

Sociala relationer

Vilka personliga egenskaper varje deltagare i studien hade bedömdes genom att de fick svara på frågor, dels med en värdering av sig själva, dels om hur de skulle agera i olika situationer.

I nästa steg ska forskarna studera hur deltagarnas sociala relationer, till exempel med anhöriga och vänner, påverkar förekomsten av depressioner.

Diagnosen om att vara deprimerad sattes av psykiatriker, efter att alla deltagare i studien intervjuats. De 70-åringar som bedömdes behöva hjälp har fått det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV