Radar · Nyheter

Återförening tros ge få nya asylärenden

Enligt den nya uppgörelsen mellan S, MP, C och L återinförs rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande .

Om den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L består kan alternativt skyddsbehövande snart få återförenas med sina familjer.
Enligt Migrationsverket har det generösare regelverket däremot liten effekt på antalet nya asylärenden.

Den tillfälliga utlänningslagen förlängs i två år, enligt överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men för alternativt skyddsbehövande återinförs rätten till familjeåterförening – ett besked som välkomnas av svenska Röda korset.

– Familjeåterföreningen har helt klart varit en prioriterad fråga för oss, eftersom splittringen av familjer inneburit så oerhört stora humanitära konsekvenser, säger generalsekreteraren Martin Ärnlöv.

Alternativt skyddsbehövande är de som till exempel löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt i sitt hemland. Många från Syrien har denna skyddsstatus, och i många fall har föräldrar och barn hållits åtskilda under flera års tid. Något som enligt hjälporganisationen resulterat i en ökad psykisk ohälsa.

– Oron för sina nära och kära tar över ens liv och jag tror att alla som nu kanske får möjlighet att återförenas kommer att bli väldigt glada.

Få nya asylärenden

Huvudsyftet med den tillfälliga utlänningslagen var att färre människor skulle söka sig till Sverige, och de striktare reglerna för anhöriginvandring har nämnts som en förklaring till att det också blivit så.

Men innebär det att antalet asylsökande nu kommer att öka igen? Nej, enligt Röda korset.

– Våra iakttagelser är att nedgången inte främst hade att göra med de strängare reglerna för återförening och uppehållstillstånd, utan snarare hela situationen i Europa med stängda gränser, utökade identitetskontroller och EU:s överenskommelse med Turkiet, säger Ärnlöv.

Resonemanget får stöd av Migrationsverket, som ännu inte vill kommentera den politiska överenskommelsen, men som tidigare undersökt saken på uppdrag av justitiedepartementet.

Om den tillfälliga lagen förlängs, men begränsningarna för anhöriginvandring tas bort, väntas cirka 1 000 fler asylsökande per år – eller kanske ännu färre då möjligheten till återförening gör att fler reser ensamma och lämnar resten av familjen hemma.

Gränskontroller och svårigheter att ta sig till och genom Europa gör att ökningen av asylsökande ”bedöms bli marginell” skriver Migrationsverket i rapporten från september förra året, men poängterar att de fortsatt tillfälliga uppehållstillstånden också påverkar.

"Primära farhågan"

Däremot väntas en något större ökning av antalet anhörigärenden kopplade till före detta asylsökande om generösare regler för detta införs. Enligt verket handlar det om cirka 8 000 fler familjemedlemmar som skulle söka sig till Sverige de närmaste tre åren.

För Karin Gyllenring, advokat på Asylbyrån, innebär det en stor lättnad.

– Är det så att det här går igenom så kommer det att betyda väldigt mycket för mina klienter, säger hon.
– Oftast är en av de första frågorna jag får om de kommer att få återförenas med sin familj, eftersom den primära farhågan är att de inte kommer kunna träffas igen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV