Radar · Nyheter

Läkarstudenter: Vården måste ta sitt ekologiska ansvar

Sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna och måste ta sitt ekologiska ansvar. Det säger representanter för Sahlgrenska akademins studentkår, som nyligen skrivit under Studentmanifestet för ekologiskt uppvaknande.

I takt med att klimatförändringarna förvärras kommer trycket att öka på vården, som också i sig är en mycket resursintensiv sektor i samhället. Därför måste all hälso- och sjukvård genomsyras av ett kritiskt klimat- och hållbarhetstänk, skriver representanter för Sahlgrenska akademins studentkår och Umeå medicinska studentkår i en debattartikel i Dagens medicin (2019-01-14). De båda kårerna ställer sig samtidigt bakom det svenska Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande, som samlar studenter över hela landet.

Karl Kilbo Edlund, ordförande i Sahlgrenska akademins studentkår, skriver i ett mail till Syre Göteborg att det har funnits ett tabu kring att diskutera vårdens roll i klimat- och miljöarbetet. Mycket görs visserligen, framför allt inom social hållbarhet, men diskussionen om vårdens ekologiska ansvar saknas, upplever studenterna.

– Som vi skriver i artikeln är utmaningen att skapa god vårdtagarsäkerhet inom ekologiska ramar, vilket vi tycker är det enda rimliga målet. Som tur är finns ett stort intresse för miljö- och klimatfrågor bland dagens studenter.

Ni skriver att ”I en värld där fler drabbas av sjukdom och där bot och lindring blir allt mer svåråtkomlig blir till och med trösten allt hopplösare.” Hur påverkar den här utsikten ens syn på den egna yrkesrollen?

– Det är oroande, naturligtvis. Olika studenter känner naturligtvis olika men det kommer ju naturligtvis innebära att vi kan komma att behöva genomföra våra yrken under annorlunda och tyvärr svårare förutsättningar än våra lärare. Även om det finns ganska stor medvetenhet om klimatförändringarna har nog medvetenheten om vilken situation de kan leda till i vården inte spridit sig riktigt ännu.