Radar · Nyheter

Läkare i upprop på Sahlgrenska

Yrkesföreningen Sjukhusläkarna lämnade i december över ett upprop till region- och sjukhusledningen i protest mot nedskärningarna på Sahlgrenska sjukhuset.

Drygt 600 läkare har ställt sig bakom ett upprop i protest mot nedskärningar i Sahlgrenska sjukhusets budget och kräver svar på hur situationen ska förbättras. Ledningens svar på uppropet är ”intetsägande”, menar Sjukhusläkarna Göteborg.

Under december samlade Sjukhusläkarna Göteborg, en yrkesförening inom Läkarförbundet, över 600 läkares namnunderskrifter i ett upprop för att protestera mot nedskärningarna i Sahlgrenska universitetssjukhusets budget för 2019. Läkarna riktar skarp kritik mot sjukhus- och regionledningen och menar att situationen är ohållbar för både patienter och personal. Läkarna ställer också ett antal krav, bland annat att ledningen ska luta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras och presentera lösningar för att öka bemanningen.

I ett svar på Sahlgrenskas hemsida skriver sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg att hon “tar till sig av det tydliga budskapet” och att verksamheten måste förhålla sig till de resurser som tilldelas av regionen. Det är nödvändigt att utveckla arbetssätten, effektivisera organisationen och minska den administrativa bördan för personalen, och för att hitta lösningar behövs samverkan och gemensamma insatser.

”Jag ser inte någon annan väg framåt än att vi löser våra utmaningar tillsammans och välkomnar konstruktiv dialog”, avslutar hon.

Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg, kallar svaret för ”intetsägande”.

”Ann-Marie Wennberg säger att hon tar kritiken på allvar och att hon ser att det behövs en förändring. Men det är bara en massa ord. Vi vill se konkreta förslag”, säger hon i en kommentar på Sjukhusläkarnas hemsida.