Radar · Nyheter

Forskare positiva till nya styrmedel för flyget

Ungefär samtidigt som forskargruppen på Chalmers publicerade sin artikel kring internationella styrmedel för att minska klimatutsläppen från flygindustrin, offentliggjordes den politiska överenskommelsen mellan S, C, MP och L, som innehåller flera nya satsningar på att minska flygets klimatpåverkan.

Artikeln som är författad av forskargruppen Jörgen Larsson, Anna Elofsson, Thomas Sterner & Jonas Åkerman på Chalmers publicerades nyligen i den internationella forskningspublikationen Climate Policy. Där går forskarna igenom de internationella styrmedel som hittills beslutats för att minska flygets klimatpåverkan, det vill säga utsläppsrätter inom EU och att flygbolagen ska börja klimatkompensera (CORSIA). Dessa åtgärder kommer enbart minska utsläppen med 0,8 procent per år menar forskarna som rekommenderar fler styrmedel, såsom distansbaserade flygpassagerarskatter (likt den svenska flygskatten), skatt på flygbränsle och kvotförpliktelser för biobränslen. ”Om dessa gradvis ökas och harmoniseras med andra länder kan de bidra till att minska utsläppen avsevärt” skriver forskarna.

Dessa styrmedel finns med i det utkast till överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna nyligen presenterat, även om bränsleskatten först kan införas när de internationella avtal som styr detta, har förhandlats om, och då ersätta den nuvarande flygskatten. Ytterligare en satsning på området är att ett förslag på miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram.

– De innebär ett stort steg framåt – flera nya nationella styrmedel initieras samtidigt som man ska jobba långsiktigt med internationella styrmedel. Att införa styrmedel på låga nivåer är en bra start, på sikt behöver nivåerna på styrmedlen öka dramatiskt för att utsläppen från flygsektorn ska minska i linje med Parisavtalet. På sikt kan de leda till att styrmedelstrycket börjar närma sig det som gäller för t ex vägtrafiken, kommenterar Jörgen Larsson, en av forskarna.