Radar · Nyheter

Fågelcentralen hotas av nedläggning

Korp som rehabiliterades på Fågelcentralen 2017.

I över 30 år har Fågelcentralen i Kungälv rehabiliterat vilda fåglar. Nu har föreningen som driver centralen för höga utgifter och för tung arbetsbörda. Om inte 800000 kronor samlas in kommer Fågelcentralen stängas.

Göteborgs ornitologiska förening har sedan 1987 drivit Fågelcentralen som rehabiliterar skadade fåglar. Men i oktober 2018 tog den ideella föreningen Animals Hope, som är beroende av donationer och frivilliga insatser, över.

Kostnaderna för att driva Fågelcentralen är höga, och rehabiliteringen av fåglarna är bara en del. Anläggningen är i behov av renovering, men varken pengar eller tid finns. Nu har arbetsbelastningen blivit för stor och Fågelcentralen hotas av nedläggning.

– Fler känner till verksamheten vilket medför fler samtal och rådgivning när människor hittar sjuka eller skadade fåglar runtom i Sverige. Sedan två år tillbaka har även kommunen dragit in sitt årliga bidrag, säger Petra Lundemo, verksamhetsansvarig på Animals HOPE och Fågelcentralen.

Nu försöker föreningen, via sociala medier, samla in 800 000 kronor för att ha kunna fortsätta hjälpa fåglar även 2020. Varje år tar Fågelcentralen emot cirka tusen fåglar, de vanligaste arterna är fiskmåsar, duvor och gråtrutar – många gånger med brutna vingar efter att ha blivit påkörda eller flugit in i fönster. Om Fågelcentralen tvingas lägga ner kommer många fåglar stå utan vård enligt Petra Lundemo.

– Vår verksamhet består av viltrehabilitering, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av vilda djurs sjukdomar och skador samt samarbete med Statens Veterinärmedicinska anstalt. Fågelcentralen är den största anläggningen i Sverige som har kapacitet att ta emot även våra största fåglar för rehabilitering. Tvingas vi stänga finns ingen motsvarande hjälpinstans för sjuka och skadade vilda fåglar, säger hon.