Radar · Nyheter

Regeringsöverenskommelsen ”mestadels stark” på miljöområdet

Foto: Erik Johansen/AP/TTStrandskyddet måste bevaras i sin nuvarande form och inte ändras, enligt Naturskyddsföreningen.

Minskad bottentrålning, skatt på farliga kemikalier i kläder och skor samt behållen flygskatt. Naturskyddsföreningen jublar efter förslagen i regeringsuppgörelsen – men luftar ändå oro.

Överenskommelsen mellan S, C, L och MP innehåller flera punkter inom klimat- och miljö som tas emot med blandade reaktioner.

Naturskyddsföreningen är positivt överraskad på det stora hela. Gladast är man över den gröna skatteväxling som ska genomföras, som innebär att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ökar samtidigt som skatten sänks på jobb och företagande. Det omfattar minst 15 miljarder kronor.

– Det finns en rad förslag i den här överenskommelsen som jag bedömer lägger grunden för ett långsiktigt progressivt miljöarbete, säger föreningens ordförande Johanna Sandahl.

"Second best"

Bland de konkreta förslag som välkomnas finns att det hållbara fisket ska utvecklas, om minskad bottentrålning i känsliga områden, höjda anslag till skydd av värdefull natur och en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor.

Föreningen är också positiv till att den omdebatterade flygskatten blir kvar.
Det vore absolut bättre om det gick att ta ut skatten på bränsle, men det här är ett second best, säger Johanna Sandahl.

Men det finns också en oro för andra förslag. Strandskyddet kan komma att göras om i grunden för att förenkla byggnation i strandnära områden med lågt exploateringstryck. Detta ska enligt förslaget leda till bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet för småföretagare och besöksnäring.

– Det finns ett värde i att strandskyddet behålls. Klimatförändringar kommer att orsaka förändringar på vattennivåer. Strandskyddade områden är enormt stora ytor och där kommer också den biologiska mångfalden in, säger Sandahl:

– Inte minst kan människors tillgång till stränderna inskränkas, fortsätter hon.

Går inte långt nog

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet slopar också den utökade nyckelbiotopsinventeringen för att kartlägga områden med höga naturvärden. Att den inte återupptas är ett stort misstag, enligt Naturskyddsföreningen.

Många av de förslag som presenteras i överenskommelsen innebär att utredningar tillsätts och implementeringen ligger flera år in i framtiden. Arbetet hade kunnat påskyndas och på klimatområdet går inte de föreslagna åtgärderna av den nya samarbetskoalitionen långt nog, säger Johanna Sandahl.

– Jag tror att det behövs ännu kraftfullare åtgärder. Om man läser FN:s klimatrapporter så är det uppenbart att utsläppen måste minska superradikalt. Men det här är en bra start.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV