Radar · Nyheter

Ostronodling testas i Gullmarsfjorden

En anläggning för odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor ska testas i Gullmarsfjorden utanför Uddevalla.

IVL Svenska miljöinstitutet har fått specialtillstånd för anläggningen av Jordbruksverket, eftersom stillahavsostron anses vara en invasiv art. Åsa Strand, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet, säger i ett pressmeddelande att man arbetar med att ta fram metoder som gör att ostronen inte förökar sig i odlingen, vilket skulle kunna göra det möjligt att ha kommersiell odling även i Sverige.
”Vi har haft stillahavsostron i Sverige i tio år, arten är väl etablerad, och den är dessutom en av världens mest odlade arter”, säger hon.
Strand ser många fördelar med att odla musslor och ostron i svenska vatten.
”Dels filtrerar de havsvattnet på övergödande näringsämnen, dels utgör de ett viktigt livsmedelskomplement till våra allt mer utarmade vilda fiskbestånd”, säger hon i pressmeddelandet.
Själva anläggningen är ytbaserad och består av ett 54 meter långt rör med rep ner till 25 meter. Förhoppningen är att den ska kunna sänkas ned under våren, för att vara mindre störande och för att inte påverkas av isläggning på vintern.
”Vi tror att det finns en stor potential för storskaliga system. Det skulle betyda mycket för den lokala marina näringen”, säger Åsa Strand i pressmeddelandet.

Ostron är ett slags musslor som finns i omkring 50 arter och lever av att filtrera ur plankton ur vattnet.
Ostronen släpper spermier och ägg fritt i vattnet, och därefter utvecklas befruktade ägg till en larv som efter ett par veckor slår sig ner på något hårt där den bildar skal.
I Sverige förekommer ostron på västkusten, där den konsumerats sedan stenåldern.

(Pressmeddelandet innehåller inte något om etiken kring att odla djur för mänsklig konsumtion.  reds. anm.)