Radar · Nyheter

De äldre drabbas när Västra Göteborg gör nedskärningar

En av konsekvenserna i 2019 års budget för stadsdelen Västra Göteborg är nedskärningar i äldrevården. Innebörden blir bland annat minskade aktiviteter för de bonde i stadsdelens äldreboenden. Det rapporterar Göteborgdirekt.   

I budgeten görs sparåtgärder som en följd av en mindre budget samt att individ- och familjeomsorgsverksamheten i stadsdelen gått med ett underskott under 2018. 

Sparåtgärderna innebär en minskning av bemanningen på äldreboende samt effektiviseringar inom hemtjänst samt individ- och familjeomsorg.

Konkret kommer det att innebära minskade aktiviteter och social tid för de boende på äldreboendena.