Energi · På gång i Göteborg

Hallå där…!

Karin Dornbusch, konstnärlig ledare.

…Karin Dornbusch, klarinettist och konstnärlig ledare för den internationella kammarmusikfestivalen Frontside som arrangeras den 17 till 20 januari i Röda sten konsthall.

Frontside arrangeras för allra första gången 2019. Hur kommer det sig att du drog igång detta projekt?

– Efter att jag hade varit konstnärlig ledare för Båstad Kammarmusikfestival i tolv år, tog entreprenören Bob Kelly kontakt med mig med idén om en internationell kammarmusikfestival på Röda sten konsthall. Ambitionen var att fortsätta presentera ovanliga program och artistkombinationer, nu i en ovanlig konsertmiljö som vi med den nystartade föreningen hoppas ska locka både van och ovan publik.

Temat för året är m/s Transatlantic. Hur kommer det gestaltas under festivalen?

– Temat har en koppling till Göteborgs läge med sina stora Amerikabåtar och utvandringen till USA under 1800- och 1900-talet. Av olika skäl flyttade även många europeiska musiker och tonsättare till USA.

– Temat kopplar även till dagens situation, där människor emigrerar och migrerar mer eller mindre frivilligt och hur det påverkar den kulturella och musikaliska utvecklingen. En röd tråd löper genom festivalen med musik som har olika kopplingar till Amerika.

För den som är alldeles novis när det kommer till kammarmusik – vilka är dina bästa tips från programmet?

– Det är just den enorma spännvidden och mångfalden av musikstilar inom kammarmusiken som kan locka även den oerfarne lyssnaren till den här festivalen. Musiken sätts även i andra ovanliga kontexter, till exempel med mat och dryck, arkitektur och urban avslappnad hamnmiljö som ger upplevelserna ett mervärde. Jag hoppas att det kommer en nyfiken publik som upptäcker hur mycket olika musik som finns, allt från en medryckande dramatisk färgstark Beethoven-stråkkvartett och underhållande, komisk nyskriven musik till Charlie Chaplins film The immigrant.