Radar · Nyheter

Göteborgsforskare till Antarktis

Under vintern deltar polarforskare från Göteborgs universitet i en unik forskningsexpedition till Amundsenhavet i Antarktis. Expeditionen är en del i ett amerikansk-brittiskt forskningsprogram som ska undersöka hur Thwaitesglaciären i Västantarktis kan komma att bidra till höjningen av havsnivåerna i världen. Om den västantarktiska inlandsisen smälte skulle det motsvara över tre meters höjning av den globala havsnivån, men prognoserna är mycket osäkra eftersom det inte finns några tidigare observationer från det svårtillgängliga området.

Bland annat ska forskarna undersöka gigantiska isgrottor som i princip aldrig har utforskats tidigare. Grottorna kan bara nås med så kallade autonoma undervattensfarkoster som är särskilt utformade för den här typen av expeditioner. Göteborgsforskarna kommer att navigera en av farkosterna för att sedan kartlägga havsbotten, isens tjocklek och havsströmmarna under isarna.