Radar · Nyheter

Fem kommuner i länet vill ha tiggeriförbud

Fem kommuner i Västra Götaland vill införa förbud mot tiggeri, visar en enkät som Dagens samhälle har genomfört. Totalt svarar 22 svenska kommuner ja på frågan.

Grästorp, Mariestad, Essunga, Sotenäs och Töreboda kommuner vill alla införa ett förbud mot tiggeri. Det visar en enkät som tidningen Dagens samhälle gjort. Frågan har aktualiserats i och med att Högsta förvaltningsdomstolen i december slog fast att Vellinge i Skåne får införa ett lokalt tiggeriförbud. Sedan dess har ett flertal svenska kommuner meddelat att de vill göra likadant.

Totalt 25 kommunstyrelseordförande runt om i Sverige svarar att de vill införa ett tiggeriförbud i sin kommun. Nästan samtliga, 23 stycken, är moderater. Utöver dem svarar också en liberal och en socialdemokratisk ordförande ja på frågan.

Flera kommuner säger nej till ett förbud, men vill däremot se ett tillståndskrav för tiggeri. Bland dem finns Kungsbacka, vars kommunfullmäktige i höstas röstade igenom att införa ett sådant tillstånd. Det stoppades dock av länsstyrelsen i Halland, som menar att det inte finns några bevis för att passiv pengainsamling stör den allmänna ordningen. Moderaterna, Sverigedemokraterna och det lokala partiet Kungsbackaborna, som tillsammans har majoritet i kommunfullmäktige, meddelade i december att de kommer att överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsdomstolen.

Centerpartiet utmärker sig i enkäten som tydliga motståndare till ett förbud. Alla 38 centerpartister svarar nej. Enkäten har skickats ut till samtliga 290 kommuner i landet och drygt hälften, 162 stycken, har svarat.