Radar · Nyheter

Skepp för hemlösa flyttar till Hisingen

Betelskeppet som i trettio år legat vid Gullbergsvass, ska nu flyttas.

Nu är det klart att flyttningshotade Betelskeppet, som i över 30 året varit ett hem för hemlösa, psykiskt sjuka och nyanlända, kommer få en ny kajplats på Hisingen.

I flera år har Betelskeppet sökt efter en ny kajplats då deras nuvarande plats vid Gullbergsvass hotats, på grund av bygget av den nya hisingsbron. Deras kajplats sades upp för fyra år sedan och sedan dess har de sökt efter en ny plats. Precis innan jul kom meddelandet om en ny förtöjningsplats. Och platsen verkar passa verksamheten bra.

– Lite efter SVT-huset längs kajen där Älvsnabben går precis innan fritidsbåtarna. Det är jättefint där och det finns jättebra kommunikationer med både spårvagn och buss så jag hoppas inte att en flytt ska påverka vår verksamhet något alls, säger Niclas Asteberg, verksamhetsledare på Betelskeppet, till Göteborg Direkt.

Några saker återstår dock. Bygglovet måste gå igenom, vatten- och avlopp måste ordnas liksom el- och telenät. Betelskeppet måste flytta senast 2020. Enligt Niclas förväntas de flytta första halvan av 2019.

Sedan tidigare har andra båtar tvingats lämna Drömmarnas kaj. Hotellbåten Astoria flyttade till Sundsvall  i september, efter 20 år i Göteborg. Deras verksamhet stördes av bygget och staden lyckades inte hitta en ny kajplats åt dem. De hoppas dock komma tillbaka framöver, när bygget är färdigt.

Betelskeppet

Betelskeppsmissionen hade sin absoluta begynnelse i New Yorks hamn på 1840-talet, och hade vid sin tillblivelse ett nära samband med de metodistiska och baptistiska väckel serna i England och Amerika vid denna tid. Omvända svenska sjömän som besökt Betelskeppet i New York, förde hem båtmissionen/väckelsen till Göteborg – dit F. O. Nilsson 1860 återvänt från några år i Amerika under sin landsförvisning från Sverige.

I början av 1900-talet kom ”Den Kristliga Betelskeppsmissionen för sjömän” till Göteborg. Sedan dess har verksamheten funnits på båtar och pråmar runt om i Göteborgs hamn.

1986 tog Föreningen Linnéahuset över verksamheten på det villkoret att fortsätta med gratis soppserveringar och hjälpa hemlösa. Den ”gamla” båten hade plats för 8 boende. Den var alldeles för liten för att motsvara behoven. Den var också sliten och hade ”tjänat ut”.
Dagens Betelskeppet är det sjunde skeppet. Det anskaffades på sommaren 2005 och togs officiellt i bruk på Nyårsdagen 2006.
Källa: Betelskeppet.se