Zoom

Ny arkitekturpolicy vill minska Göteborgs bilfokus

Göteborg, en modig och hållbar förebild? Bilden visar ett förslag på Centralområdet, Kajstråket.

Göteborg ska bli en ”modig förebild inom arkitektur”, med mindre fokus på bilism och mer fokus på gående och på de som inte har så mycket pengar. I december klubbades den nya arkitekturpolicyn igenom för staden, ett dokument som enligt stadsarkitekten Björn Siesjö är viktig för att visa stadens riktning.

– Det behövs en arkitekturpolicy för att vi måste bygga en stad som är tillräckligt bra för Göteborgare och fungerar speciellt för dem som inte har så mycket pengar. Det berör byggnader, offentliga rum och parker och det är små skillnaderna som gör så man kommer i hamn med det.

Björn Siesjö är kritisk mot hur staden byggts tidigare:
– Vi har inte alltid lyckats så bra historiskt. Vi lägger för mycket pengar på mobilitet och för lite på fria ytor.

I linje med nationella arkitekturpolicyn

I januari 2018 fick Sverige en ny nationell arkitekturpolicy med fokus på hållbarhet, jämlikhet och mindre segregation. Det handlar om att staden ska vara till för alla, att kortsiktiga intressen inte ska gå före hållbarhetsmål och att kulturhistoriskt intressanta miljöer ska bevaras.
Sedan dess har allt fler städer  skaffat sig en lokal arkitekturpolicy, som bygger på den nationella inriktningen. Arkitekturpolicyn för Göteborg  som klubbades igenom på Byggnadsnämnens möte i december har titeln ”Göteborg – modig förebild inom arkitektur”.
– Det handlar om att man ska våga ta beslut om mobilitet och offentliga rummen, som inte är så kortsiktigt.  Det handlar inte om att det ska vara ”på modet”  utan snarare modigt. Modet växlar snabbt medan modet handlar om att förändra staden så den fungerar bättre, säger Siesjö.

Enligt Siesjö är det viktigt med en policy som pekar ut en riktning. Det kan handla om bättre märkesbyggnader och offentliga rum, men också om ett mindre fokus på bilismen. Det handlar om en viljeriktning.

– Vi behöver sätta siffror på kvalitet. Vi ska kunna färdas säkert tillfots genom staden och fokusera mindre på bilismen.

Stadsarkitekt Björn Siesjö och stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård
Stadsarkitekt Björn Siesjö och stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.Foto: Victor Synnerdahl

Fokus på hållbarhet

En hållbar stad genomsyrar dokumentet. En sak som lyfts fram är fler gröna tak för att främja ekosystemtjänster. Trästommar på hus är en annan viljeinriktning.
– Det händer alldeles för lite inom området med gröna tak, det är dyrare att bygga, så därför måste man från politiskt håll ställa krav.

Det byggs som aldrig förr i Göteborg, så vikten av en sammanhållen plan för arkitekturen är stor. Nu när Göteborg har fått nytt styre finns det en risk att saker i policyn förändras.

– Det kan komma att förändras, men inte så mycket. Alliansen har inte egen majoritet.  Biltillgänglighet kommer bli en fråga, den frågan har starkt stöd i villaområden.