Krönikor

Företagens strategi för att slippa undan klimatansvaret

Business Europe är en lobbyorganisation som varje år omsätter över 4 miljoner euro för att påverka EU:s politiker. Trots det är det få som vet att de finns. Jag fick upp ögonen för dem i höstas och det finns all anledning att titta lite närmre.

Business Europe (BE) beskriver sig som ”näringslivets röst i EU” och ”den ledande förkämpen för tillväxt och konkurrenskraft”. Deras medlemmar är 39 nationella näringslivsorganisationer, varav Svenskt Näringsliv är en. BE ”står upp för företag över hela kontinenten och kampanjar i frågorna som har störst påverkan på deras prestation”. Det läckte ett dokument från deras Energy and climate meeting i höstas, som visar att en av frågorna de tycker är viktiga är att europeiska företag ostört ska få fortsätta med miljöförstörande verksamheter.

I det läckta dokumentet listar de olika strategier som de och deras medlemsorganisationer kan använda för att slå tillbaka mot hårdare miljöregleringar i EU. Medlemmarna föreslås ”vara relativt positiva så länge det förblir ett politiskt statement, och inte påverkar EU 2030-lagstiftningen.” De ska använda ”de vanliga argumenten” om ”en global spelplan, att vi inte kan kompensera för andra, osv.” Den tredje strategin är ”[a]tt utmana processen” genom att påpeka ”behovet av mer transparens när det gäller beräkningarna, behovet av en konsekvensanalys och risken för att skapa instabilitet, osv.” Fjärde strategin är att ”förminska frågan”. Det ska ske genom argumentation för att det inte är en formellt höjd ambitionsnivå som betyder mest, utan att det är viktigare att övertala andra ekonomier att komma ikapp EU:s ambitioner.

Att BE, som representerar en stor andel av EU:s alla företag, har den här hållningen är helt vansinnigt om det ska finnas någon chans att begränsa jordens temperaturökning till 1,5 grader. De listar strategier för att slingra sig, lägger över ansvaret på andra och tar inget ansvar för EU:s historiskt höga utsläpp. Det här borde leda till enorma rubriker och folklig vrede. Istället passerade det här relativt obemärkt förbi. Jag har hittat en artikel i ETC och den artikel i The Guardian där jag först läste om det. Det är minst sagt olyckligt.

Det här dokumentet är ett praktexempel på en central intressekonflikt som behöver komma upp till ytan och erkännas på bred front – konflikten mellan företags ”behov” av expansion och allas vårt behov av en beboelig planet. Så länge den konflikten inte adresseras kan Business Europe och dess medlemmar vara positiva när miljöåtaganden är luddigt formulerade men sätta emot sina lobbyistmuskler när åtagandena kräver uppoffringar, och komma undan med det.

Filosofiska rummets ”Jag mäter alltså finns jag” om farorna med besattheten av mätbarhet.

Karolinskas nya databas för att ”mäta kostnaden och effekten av vården i realtid”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV