Glöd

Ovetenskaplig rapport om våldsbejakande extremism

Bloggaren Anders Svensson menar att det inte förekommer någon våldsbejakande vänsterextremism.

DEBATT Rapporten om så kallad våldsbejakande extremism från sociala resursförvaltningen i Göteborg är kraftig missvisande och skriven av okunniga människor. Den säger ingenting om läget när det gäller ”extremism” i Göteborg. Ovetenskaplig som den är säger den mer om fördomarna hos ett skevt urval av människor än om verkligheten.

För det första existerar det ingen våldsbejakande vänsterextremism. Det är ett rent påhitt, rena fantasier. Att några från vänstern skulle ha hotat personal är också rena fantasier. Det är helt enkelt inte sant, personerna i sociala resursförvaltningens enkät som uppger det har skapat sina egna fantasifoster. Sannolikt gäller det också för upplevelser av islamistiska extremister och andra högerextremister. Människors fördomar och fantasier har fått fritt utlopp i svaren.

När det gäller den 30 september 2017 som nämns i rapporten i kapitlet om vänsterextremister kan vi konstatera att rapporten är skriven av någon totalt okunnig. Det förekom nämligen inget vänsterextremt våld överhuvudtaget den dagen. Allt våld som skedde utfördes av högerextremister eller av politiskt icke engagerade som befann sig bland antifascisterna (antinazisterna). Att 30 september var en folklig seger över nazisterna är däremot helt solklart.

Sen till förvåningen över att vänstern finns. De vänsterextrema miljöerna i Göteborg är minst 10 gånger så stora som de högerextrema miljöerna. Att de som skrivit rapporten inte har koll på detta visar återigen hur okunniga de är. Men vänsterextrema miljöer är inte våldsbejakande, de hotar inte folk, de mördar inte människor.

Sättet som undersökningen bakom rapporten är gjord på innebär också att den inte på något sätt är trovärdig. En frågeundersökning har skickats ut. Svarsfrekvensen var strax över 50 procent. Urvalet var redan från start snett då det gått ut till och via organisationer som arbetar med problematiken ifråga. Det betyder att upplevelsen av extremism kommer att överdrivas av de svarande. Med tanke på bortfallet av svarande blir resultatet sen ännu mer förvrängt.

Rapporten är helt enkelt värdelös och säger ingenting om hur ”extremismen” i Göteborg ser ut eller dess nivåer. Förutom flera grundläggande fel har den genomförts på ett sätt som förvränger resultaten och visar en felaktig bild av läget.