Radar

Mobilapp gör indiska städer säkrare för kvinnor

Två borgmästare undertecknar ett upprop med krav på att världens städer ska bli tryggare för unga kvinnor, i samband med World Urban forum, som nyligen hölls i Kuala Lumpur.

Många tusentals indiska kvinnor använder numera en mobilapp där de kan ge tips och varna varandra om offentliga platser som upplevs som otrygga efter mörkrets inbrott.

Gratisappen Safetipin har laddats ner av 85 000 användare som främst bor i indiska storstäder, men också av kvinnor i Manila, Nairobi, Jakarta och Bogota. Med hjälp av appen skickas en varning när kvinnor närmar sig offentliga platser som andra har klassatsom otrygga.

– Trygghet är en social fråga. En stad blir trygg först när kvinnor kan besöka alla offentliga platser utan att känna rädsla, vilket också ger dem sociala och ekonomiska möjligheter, säger Kalpana Viswanath, som varit med i arbetet med att utveckla Safetipin.

IPS träffade henne vid World Urban Forum, en konferens arrangerad av UN Habitat, FN:s organ för stadsutveckling, som avslutades i Kuala Lumpur under förra veckan.

Mötet lockade representanter från 165 länder och avslutades med att en deklaration undertecknades, vilken slår fast att världens städer ska vara öppna för alla.

Det ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen, där en av målsättningarna är att alla städer ska vara inkluderande, trygga motståndskraftiga och hållbara till 2030.

Världens städer fortsätter att växa och leder ofta den ekonomiska utvecklingen, och inte minst av det skälet måste de även vara trygga för kvinnor.

Men dit är vägen fortfarande lång. Organisationen Plan International har gjort en studie som bygger på intervjuer med över ett tusen tonårsflickor i fem storstäder vilken visar att rädslan för att utsättas för sexuella övergrepp är ett mycket omfattande problem.

I både Delhi och Lima uppgav mycket få av de tillfrågade att de alltid känner sig trygga när de reser inom kollektivtrafiken eller befinner sig på offentliga platser. Nästan hälften av flickorna i Kampala sa sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier inom kollektivtrafiken.

Safetipin ger användarna möjlighet att bland annat rapportera om hur upplysta vissa platser är efter mörkrets inbrott, hur många människor och andra kvinnor som rör sig på platsen vid en viss tidpunkt, och huruvida det finns väktare eller poliser i närheten.

En annan del visar vilka offentliga kommunikationer som är tillgängliga – samt hur trygg eller otrygg platsen generellt upplevs av andra kvinnor.

Genom appen lämnas även tips om den säkraste vägen mellan olika platser, vilket också bygger på andra användares uppgifter.

Kalpana Viswanath berättar att hon själv brukar aktivera appens spårningsfunktion i samband med att hon åker taxi sent på kvällen i sin hemstad Delhi, vilket gör det möjligt för hennes man att hela tiden ha koll på taxins position.

De flesta användare är yngre kvinnor. Enligt Kalpana Viswanath blir trygghetsfrågorna ofta ett stort bekymmer för kvinnor när de blir mer självständiga.

Många kvinnor som flyttar in till städer använder sig av appen för att kontrollera vilka stadsdelar som upplevs som tryggare än andra.

Safetipin även bidragit till att många platser i städer blivit fotograferade på kvällar och nätter, för att dokumentera omgivningar som upplevs som särskilt otrygga.

Genom detta har tusentals offentliga platser i Delhi blivit uppmärksammade, och myndigheterna har tvingats agera för att förbättra belysningen.

I Bogota har Safetipin i samarbete med lokala myndigheter dokumenterat långa sträckor av cykelbanor som upplevts som för mörka, och som sedan har åtgärdats med ny belysning.

Plan International understryker samtidigt att flickor och kvinnor allt för ofta blir underprioriterade i de trygghetssatsningar som genomförs i världens växande städer.

– Flickor i städerna upplever både ökade risker och fler möjligheter. De drabbas av sexuella trakasserier, utnyttjanden och otrygghet. Samtidigt har de också större möjligheter att få en utbildning, vara politiskt aktiva och de löper en lägre risk att bli bortgifta i för tidig ålder, säger Alana Livesey, som är global chef för Plan Internationals program för säkrare städer för flickor, till IPS.