Glöd

Kampen mot brottslighet är en frihetsfråga

Det svåra arbetet med att minska brottsligheten får inte förminskas till repressiv signalpolitik, skriver Ulf Bjereld.

DEBATT Brottslighet är ett gissel som ställer sig i vägen för människors frihet. De värsta brotten – mord och dråp – berövar människor inte bara frihet utan också liv. Brott gör människor rädda och inskränker deras frihet – från kvinnor som inte vågar röra sig obehindrat ute om kvällarna till äldre personer som inte vågar öppna ytterdörren av rädsla för att bli drabbade. Brottslighet krymper människors frihet och hindrar deras växande och möjligheter att utveckla sin potential.

Därför är kampen mot brottsligheten en frihetsfråga. Men då är det viktigt att kampen mot brottsligheten förs på allvar och inte förminskas till en signalpolitik, en ängslig strävan att vinna marginalväljare.

Det är ingen hemlighet att jag under lång tid varit både irriterad och deprimerad över den repressiva, oseriösa retorik som präglar delar av svensk kriminalpolitisk debatt i dag. Alltför många framträdande politiker bidrar till att göra kampen mot brottsligheten till en fåfäng tävling om vem som vill ha flest poliser och vem som vill höja straffen mest.

”Jaså, ni kräver tre års fängelse för den som begår brottet X – då kräver vi tre och ett halvt.”

”Tre och ett halv år – då höjer vi till fyra.” ”Fyra års fängelse, det är väl ingenting – då höjer vi till fem. Och lägger till kravet på fotboja för asylsökande.”

Kampen mot brottsligheten måste föras både mot brotten och mot brottens orsaker. I dagens debatt ligger fokus alldeles för ensidigt på repressiva åtgärder. För oss som älskar friheten är en sådan linje ohållbar. Den är också vilseledande inför väljarna, som leds att tro att strängare straff är en kungsväg för att minska brottsligheten.

Så diskutera gärna brottslighet och kriminalpolitik. Men gör det på ett seriöst sätt, och förminska inte det svåra arbetet att minska brottsligheten till en repressiv signalpolitik. Kapplöpningen om ”strängare straff ” utvecklas till en tävling om vem som tycker mest illa om brottslighet, i stället för att baseras på en analys om vilken kriminalpolitik som är bäst för att bekämpa brottsligheten.

Som vision citerar jag gärna förre justitieministern Lennart Geijer: ”I framtiden ska fängelsestraff bli något mycket ovanligt i Sverige. Det är inte mänskligt att beröva folk friheten.”