Förstasidan

Valdemar Möller

”Många av de boende i förorterna känner att de måste ta sakerna i egna händer om det ska hända något.”

Glöd – Ledare