Radar

Nya hot mot rohingyakvinnor

En rohingyaflicka är på väg att hämta vatten i flyktinglägret Balukhali i Bangladesh.

Hundratusentals rohingyakvinnor bor nu i de överfyllda flyktingläger som uppstått längs gränsen mellan Bangladesh och Burma. Många av dem utsattes för svåra övergrepp innan de flydde från delstaten Rakhine, men farorna är ännu inte över.

Ett mycket stort antal kvinnor har drabbats särskilt hårt av den kris som uppstått i spåren av det grova våld som riktats mot den muslimska minoritetsgruppen i Burma. Många av flyktingarna har utsatts för sexuellt våld.

Flera kvinnor som inte vill bli citerade med sina namn uppger att prostitution har blivit vanligt i flyktinglägren. Kvinnorna uppges bli utnyttjade av lokala män som tar med dem till hotell eller lägenheter som ligger i närheten av lägren. Det är en verksamhet som sägs förenklas av att säkerheten runt flyktinglägren är betydligt sämre under nätterna.

En annan risk för flyktingkvinnorna är att de ska falla offer för människohandlare.

– Många flickor som kommer hit har blivit separerade från sina familjer. Och många människor säger de ska hjälpa dem, men sen försvinner dessa flickor, säger Showvik Das, vid Internationella migrationsorganisation, IOM, i Bangladesh.

Bland de nyanlända flyktingarna finns det över 50 000 flickor och kvinnor som antingen är gravida eller har barn som fortfarande ammas och därför är i extra stort behov av humanitär hjälp. Sjukhusen har dock begränsad kapacitet och arbetar hårt för att hjälpa så många som möjligt.

Bland rohingyerna är kunskaperna om preventivmedel mycket begränsade och många inom folkgruppen menar att graviditeter sker i enlighet med ”Guds vilja”. Födelsetalen är mycket höga i flyktinglägren.

Rohingyakvinnorna bär med sig tanken att de bör skaffa många barn på grund av att de tillhör en förföljd folkgrupp, säger Lailufar Yasmin, som är professor vid Dhakas universitet och som arbetar i flyktinglägren.

Kunskaperna om sexuella och reproduktiva rättigheter är dessutom låga och många av flyktingkvinnorna blev bortgifta redan som mycket unga.

De som är mest sårbara i flyktinglägren är de ogifta kvinnorna. Vissa kvinnor uppges därför gått med på så kallade ”skyddsäktenskap”, för att undgå sexuella trakasserier från andra män.

I lägren har enkla toaletter installerats, men många kvinnor undviker att gå på dessa eftersom de inte är separerade, och av rädsla för att drabbas av trakasserier. Det har lett till att många kvinnor föredrar att göra sina behov i det fria i stället.

Vissa familjer har satt upp egna presenningar bredvid sina enkla kök för att kunna duscha och tvätta sig på samma platser där de tillreder sin mat.

Experter menar att de svåra förhållandena i flyktinglägren riskerar att leda till utbrott av sjukdomar.

Många av flyktingkvinnorna har fått ingen eller en högst begränsad skolgång och står i flyktinglägren inför en helt ny situation i livet.

– Många kvinnor vars män dödades under militärens räder har nu blivit familjernas överhuvuden, vilket de inte är vana vid, säger Showvik Das vid IOM.

Bristen på skolgång ökar sårbarheten för gravida kvinnor och mammor med små barn som nu lever ensamma efter att ha förlorat sina män.

Nyligen kom Burma och Bangladesh överens om ett avtal som innebär att de rohingyer som tvingats på flykt undan våldet ska kunna återvända hem. Även om detta sker kommer det att ta mycket lång tid innan det kan genomföras och många av flyktingarna i Bangladesh kommer sannolikt att bli kvar i landet under mycket lång tid.

Med tanke på detta återstår det fortfarande mycket att göra för att ge det stöd som rohingyakvinnorna på flykt är i behov av.

En äldre rohingyakvinna som tvingats på flykt till grannlandet Bangladesh.