Radar

Moralistisk våg slår mot brasiliansk konst

”Criança viada” av Bia Leite.

På senare tid har flera konstnärliga arrangemang i Brasilien stoppats efter att ha utsatts för hårda kampanjer från konservativa grupper. Konstnärer och företrädare för sexuella minoriteter anser att utvecklingen är oroande.

Kampanjerna mot konst som uppfattas som provocerande har enligt kritiker inte bara drabbat de föreställningar och utställningar som har tvingats ställa in, utan den brasilianska kultursektorn i stort.

– Detta påverkar allt vårt arbete eftersom det skapar en rädsla för vilka reaktioner som väcks och eftersom finansiärer nu tänker sig för många gånger om innan de beslutar sig för att bidra med stöd för konst, säger Nadia Bambirra, som arbetar som skådespelare, regissör och teaterchef, till IPS.

Hon menar att detta sker samtidigt som landets kultursektor redan är hårt ansatt av en minskande offentlig finansiering och den allmänna ekonomiska kris som råder i landet.

I september valde Santanders kulturcenter i Porto Alegre att stänga utställningen Queer-Museu en månad i förtid, efter att utställningen hade anklagats för att främja pedofili, sex med djur och hädelse. Det är anklagelser som har tillbakavisats av konstnärerna själva.

Utställningen, som bestod av 264 målningar, skulpturer och andra verk av 85 olika brasilianska konstnärer, hade då varit öppen sedan mitten av augusti och skulle enligt planerna avslutas först den 8 oktober.

Planerna grusades dock på grund av en kampanj i sociala medier som främst drevs av den extremkonservativa rörelsen Movimiento Brasil Libre, MBL. Detta ledde till att spanska Santander Bank beslutade att stänga utställningen vid sitt kulturcenter i förtid eftersom den hade ansetts ”kränkande av vissa människor och grupper”, enligt den förklaring som banken gav.

Beslutet mötte dock starka protester från konstnärer, intellektuella och företrädare för sexuella minoriteter, som dessutom underströk att vissa av de konstverk som visades på utställningen hade varit välkända i flera årtionden.

Kritiker kunde dock inte förhindra att utställningen även stoppades i Rio de Janeiro, dit den enligt planerna skulle flyttas efter att ha avslutats i Porto Alegre i oktober. Beslutet att stoppa utställningen där togs av stadens borgmästare Marcelo Crivella, som även är biskop i en evangelisk kristen kyrka.

Även detta beslut väckte skarpa protester, men de gav inga resultat.

Den konstnärliga friheten har ifrågasatts i samband med att flera andra strider på senare tid har utspelat sig i landet.

En av dessa inträffade tidigare i den sydbrasilianska staden São Paulo, där dansaren Maikon Kempinski i somras under några timmars tid satt gripen hos polisen efter att ha tagit av sig sina kläder i samband med en konstnärlig föreställning.

I höstas stoppades en teaterföreställning av myndigheterna i Jundiaí, med hänvisning till att rollen som Jesus spelades av en transsexuell skådespelare.

Teatergruppen lyckade dock kort därpå uppföra sin pjäs i närliggande städer till stora jublande åskådarskaror. I slutet av oktober stoppades dock pjäsen igen, denna gång i Salvador, som är huvudstad i nordöstliga delstaten Bahía. Myndigheterna i Rio de Janeiro har enligt kritiker under ledning av stadens evangeliska borgmästare på många sätt motarbetat kulturevenemang som anses kontroversiella, dock utan att utfärda några officiella förbud. Dansaren Bruna Belém, som även studerar konstvetenskap, berättar att en utställning om sexuell mångfald blev stoppad av stadens kulturmyndigheter i oktober. Den officiella orsaken var att det kommunala kulturcentret hade problem med elektriciteten i lokalen.

– Men åtta av verken försvann och återlämnades först två veckor senare, säger Bruna Belém till IPS.

Hon säger att det finns misstankar om att utställningen, som ingick i en större kultursatsning om sexuell mångfald, utsattes för ett medvetet sabotage. Bruna Belém menar att myndigheterna motverkar yttrandefriheten genom olika attacker mot kulturarbetare.

Som exempel nämner hon att hennes danslärare i samband med en föreställning där nakenhet ingick endast fick uppföra den inför en sluten grupp. Därmed fick inte alla som ville möjlighet att se föreställningen.

Nadia Bambirra menar att de moralistiska krafterna i landet eftersträvar ett kulturliv som kännetecknas av icke-provokativ konst, befriad från mer obekväma verk.

Författaren Eric Nepomuceno, som tidigare hade en ministerpost vid landets kulturdepartement, menar att Brasiliens nuvarande regering under Michel Temer står bakom en konservativ våg som sträcker sig in i alla landets institutioner.

President Michel Temer tillhör mittenhögerpartiet PMDP, men anses vara konservativ när det gäller religiösa och sociala frågor. Han har lyckats överleva flera korruptionsskandaler, men har extremt låga opinionssiffror enligt de senaste mätningarna.

Presidentens regering är beroende av stöd från konservativa högerpartier och evangeliska grupper. Vid sidan av påtryckningarna från extrema grupper som MBL menar Eric Nepomuceno att presidenten hyser ”ett förakt för kultur”.

–Det kan ses som en slags hämnd mot det faktum att nästan alla konstnärer och intellektuella är motståndare till honom, säger Eric Nepomuceno till IPS.

Han menar att framtiden just nu ser dyster ut.

– Världen upplever en våg av konservatism, och inte heller Latinamerika är immun mot detta fenomen, vilket Argentina och Brasilien är bevis för. Detta bekräftar en återkomst för vindar som vi tidigare trodde hade mojnat, säger Eric Nepomuceno.