Radar

Isbana stängs efter läcka

Delar av Ruddalens isbana stängs på grund av ammoniakläcka.

Delar av isbanan i idrottscentret Ruddalen i västra Göteborg stängs resten av säsongen. Anledningen är att ammoniak läckt ut.

– Att ammoniak läcker ut i grundvattnet är något vi inte tar lätt på. Det är oerhört allvarligt och ur miljöhänsyn har vi inget annat val än att stänga banan under reparationstiden. Just nu finns inget läckage, systemet är stängt. Men risken för miljöpåverkan är stor om vi startar systemet nu igen, säger Andreas Nilsson, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att hantera förorenade jordmassor och vatten. Den kontaminerade jorden ska omgående grävas upp och tas om hand och därefter fortsätter felsökningsarbetet.