Energi

Hallå där! …

Andreas Jonsson, projektledare på Push Sverige.

… Andreas Jonsson, projektledare för Hållbar organisering på Push Sverige, som är med och arrangerar Hållbarhetshänget på Frilagret på tisdag 16 januari.

Vad kommer hända på Hållbarhetshänget?

– Ett hållbarhetshäng är en mötesplats där unga ska kunna träffas för att fritt prata om hållbarhetsfrågorna utifrån hur och vad de som är där vill prata om. Här kan vi prata om de frågor som vi brinner för och hur vi som unga kan vara en aktiv kraft i att driva samhället i en mer hållbar riktning. Hållbarhetshäng är till för alla oavsett om du är en person som redan har en eller flera färdiga idéer kring hållbarhet och vill bolla det med andra unga, eller söker aktiviteter att engagera dig i, eller bara vill utforska hållbarhetsfrågor ytterligare från ungas perspektiv.

Vad sysslar Push Sverige med i övrigt?

– Push Sverige är en del i att lyfta ungas röster i hållbarhetsdebatter, dels genom till exempel debattartiklar, men även genom att delta på olika event och konferenser. Push Sverige skickar också unga personer till Cop, de internationella klimatförhandlingarna, för att lyfta ungas perspektiv även där. Förutom detta så anordnar vi varje år en konferens som heter Power shift vilket är en hållbarhetskonferens av unga, för unga.

På vilket sätt behövs unga röster i frågor om hållbarhet?

– Många unga är oroade kring framtiden och ser att det är vi som kommer att leva med de framtida problemen. Vi ser att klimatförändringarna redan är här och kommer att fortsätta eskalera om vi inte stoppar utsläppen nu. Vi ser också att klyftor och orättvisor ökar i världen, och funderar på hur vi ska undvika ekonomiska kriser och resursbrister. Men unga har inte bara oro, utan även innovativa och radikala lösningar och en vilja att driva förändringen för ett mer hållbart samhälle. Därför är unga röster så viktiga, dels för att vi kommer få leva med problemen, men också att vi har många lösningar.