Glöd

”Tvågradersmålet ger förödande konsekvenser”

Den globala uppvärmningen måste stanna på 1,5 grader för att undvika ökad ökenspridning. Det menar forskare i ett internationellt samarbete där bland annat en professor från Göteborgs universitet ingått.

Om medeltemperaturen på jorden ökar med två grader riskerar vi ökad ökenspridning – bland annat kan torra områden i Europa komma att bli till öken. Det varnar forskare för i en artikel som nyligen publicerades i Nature climate change.

I det internationella forskningssamarbetet har bland annat Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborg universitet, deltagit.

– Framför allt gäller det för områden med redan torrt klimat, där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln, säger Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid Göteborgs universitet, på universitetets hemsida.

Ett torrare klimat ökar risken för bränder och påverkar bland annat vattenkvalitet och jordbruk negativt.

Forskarna menar att målet om högst två graders global uppvärmning är för högt satt och istället borde sänkas till 1,5 grader.

En sådan justering skulle minska risken för ökenspridning i exempelvis Centralamerika och södra Afrika.

– Diskussionen om den globala uppvärmningen, samt hur en skillnad i temperaturökning med ytterligare en halv grad kan ha så pass stor inverkan, kanske upplevs av många som svår att greppa. Den uppvärmningen som diskuteras här utgår från tiden före industrialiseringen.

– Att vi i nuläget befinner oss cirka 0,85 grader över den förindustriella nivån illustrerar väl hur snabbt den globala uppvärmningen faktiskt sker, säger Deliang Chen.